Google Adwords

VietMoz – Google Adwords, cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về tình hình quảng cáo Google Adwords trên thế giới và tại Việt Nam

Tạo tài khoản trung tâm khách hàng – Google Adwords

Tạo tài khoản trung tâm khách hàng là bước đầu tiên băt buộc đối với bất kỳ nhà quảng cáo adwords nào. Tạo tài khoản nhanh chóng và dễ dàng với các bước được đề cập trong bài viết.

Hiểu trạng thái từ khóa của bạn – Google Adwords

Trạng thái từ khóa của bạn cho bạn biết từ khóa có hoạt động hay không. Có một số loại trạng thái từ khóa khác nhau, nhưng google sẽ cố gắng hiển thị trạng thái có liên quan nhất đến chiến dịch của bạn bất kỳ lúc nào

Sử dụng đối sánh chính xác – Google Adwords

Với đối sánh chính xác, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn nói riêng.

Sử dụng đối sánh cụm từ – Google Adwords

Với đối sánh cụm từ, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm từ khóa chính xác và các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn, với các từ bổ sung trước hoặc sau.

Sử dụng đối sánh rộng – Google Adwords

Khi bạn sử dụng đối sánh rộng, quảng cáo của bạn tự động chạy trên những biến thể có liên quan của từ khóa, ngay cả khi các cụm từ này không nằm trong danh sách từ khóa của bạn.