Mục lục nội dung

Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch tìm kiếm – Google Ads

Từ khóa phủ định có thể giúp bạn tiếp cận được những khách hàng quan tâm nhất, giảm chi phí và tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.

Từ khóa phủ định là một trong những loại đối sánh từ khóa trong Google Ads. Khi bạn phủ định từ khóa nào đó thì điều đó có nghĩa rằng bạn đang không muốn quảng cáo của mình xuất hiện khi người dùng tìm kiếm từ khoá đó.

Lợi ích của việc sử dụng từ khóa phủ định 

Khi sử dụng từ khóa phủ định bạn có thể:

 • Ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người đang tìm kiếm hoặc truy cập vào trang web về những gì bạn không cung cấp.
 • Hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng nhấp chuột vào quảng cáo.
 • Giảm chi phí bằng cách loại trừ những từ khóa mà bạn có thể chi tiền nhưng không nhận được lợi tức.

Khi bạn chọn từ khóa phủ định, bạn sẽ muốn chọn các cụm từ tìm kiếm tương tự như từ khóa của bạn, nhưng là tín hiệu cho thấy mọi người đang tìm kiếm một sản phẩm khác.
Ví dụ:
Giả sử bạn là kỹ thuật viên đo mắt có bán kính. Bạn muốn ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người tìm kiếm hoặc truy cập vào các trang web có chứa cụm từ như “kính xây dựng” và “kính công nghiệp”, vì người đó chắc chắn không mua kính mắt của bạn.

Thêm từ khóa phủ định (chiến dịch “Chỉ Mạng tìm kiếm” hoặc “Mạng tìm kiếm & hiển thị”)

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm từ khóa phủ định.
 3. Chọn tab Từ khóa.
 4. Cuộn xuống để tìm phần từ khóa phủ định bên dưới bảng từ khóa chính. Mở rộng phần này bằng cách nhấp vào “+”.
 5. Bạn sẽ thấy hai bảng: “Cấp nhóm quảng cáo” và “Cấp chiến dịch”.
 6. Để thêm từ khóa phủ định vào một nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào nút + Thêm trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo”. Để thêm từ khóa phủ định vào một chiến dịch, hãy nhấp vào nút Thêm trong bảng “Cấp chiến dịch”.
 7. Thêm từ khóa phủ định của bạn, một từ khóa trên mỗi dòng. Không cần bao gồm dấu trừ (-) trước mỗi từ khóa. Nếu bạn thêm từ khóa phủ định đối sánh rộng, bạn sẽ cần thêm phiên bản số nhiều của chúng, như “các loại kính xây dựng”. Để thêm từ khóa đối sánh cụm từ phủ định, hãy đặt cụm từ trong dấu ngoặc kép. Để thêm từ khóa phủ định đối sánh chính xác, hãy đặt cụm từ trong dấu ngoặc vuông. Tìm hiểu thêm về sử dụng từ khóa phủ định với các loại đối sánh. Lưu ý: Chắc chắn rằng từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.
 8. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống từ khóa phủ định (chiến dịch “Chỉ Mạng tìm kiếm” hoặc “Mạng tìm kiếm & hiển thị”)

Khi bạn thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch của mình, bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống các từ khóa đó.

Để bắt đầu, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bao gồm từ khóa phủ định mà bạn muốn chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Cuộn xuống để tìm phần từ khóa phủ định bên dưới bảng từ khóa chính. Mở rộng phần này bằng cách nhấp vào liên kết + Từ khóa phủ định.
 4. Bạn sẽ thấy hai bảng: “Cấp nhóm quảng cáo” và “Cấp chiến dịch“.

Thực hiện theo các bước sau để chỉnh sửa từ khóa phủ định của bạn:

 1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh từ khóa phủ định mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo” hoặc bảng “Cấp chiến dịch”. Thực hiện thay đổi của bạn cho từng từ khóa phủ định riêng lẻ trong các hộp xuất hiện. Chọn loại đối sánh từ trình đơn thả xuống để thay đổi loại đối sánh của từng từ khóa phủ định.
 3. Nhấp vào Lưu.

Thực hiện theo các bước sau để xóa từ khóa phủ định của bạn:

 1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh từ khóa phủ định mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Xóa trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo” hoặc bảng “Cấp chiến dịch”.

Thực hiện theo các bước sau để tải xuống từ khóa phủ định của bạn:

 1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh từ khóa phủ định mà bạn muốn tải xuống.
 2. Nhấp vào Tải xuống trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo” hoặc bảng “Cấp chiến dịch“.
 3. Bạn sẽ thấy phần “Tải xuống và lập lịch báo cáo“. Nhập tên cho báo cáo của bạn trong hộp “Tên báo cáo“. Chọn một định dạng cho tệp của bạn từ trình đơn thả xuống “Định dạng“.
 4. Nhấp vào Tạo.

Loại trừ từ khóa (chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị”)

Bạn có thể giới hạn khả năng hiển thị của quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách loại trừ từ khóa. Khi bạn loại trừ từ khóa khỏi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình, AdWords tránh hiển thị quảng cáo của bạn ở các trang web Mạng hiển thị chứa các cụm từ này.

Từ khóa phủ định của bạn không phải là toàn diện. Ví dụ: để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí về kính xây dựng, việc thêm từ khóa phủ định -xây dựng sẽ có hiệu quả. Ngoại lệ đối với trường hợp này là từ khóa kết hợp, như “dưa chuột bao tử”. Nếu bạn chỉ sử dụng từ khóa phủ định bao tử, quảng cáo của bạn có thể vẫn xuất hiện trên trang có chứa cụm từ “dưa chuột bao tử” do nghĩa thay đổi khi “bao tử” và “dưa chuột” được ghép với nhau.

Nếu bạn loại trừ từ khóa khỏi nhóm quảng cáo có vị trí, quảng cáo của bạn sẽ ít có khả năng xuất hiện trên vị trí về từ khóa bị loại trừ mà bạn đã chọn. Tuy nhiên, từ khóa bị loại trừ không hoạt động chính xác trên Mạng hiển thị như trên Mạng tìm kiếm, do đó, quảng cáo của bạn vẫn có thể thỉnh thoảng xuất hiện trên các trang chứa các cụm từ này tùy thuộc vào các từ khóa khác trong nhóm quảng cáo của bạn.

Ví dụ:

Giả sử bạn chọn 5 trang web mua sắm khác nhau làm vị trí, sau đó thêm từ khóa phủ định -xây dựng vào nhóm quảng cáo. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên bất kỳ trang web nào trong số năm trang web đó, nhưng quảng cáo ít có khả năng xuất hiện trên các trang của những trang web về kính xây dựng.

Dưới đây là cách loại trừ từ khóa:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Trong tab Chiến dịch, chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào + Nhắm mục tiêu ở phía trên biểu đồ.
 3. Chọn nhóm quảng cáo.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Thêm loại trừ nhóm quảng cáo” hoặc “Thêm loại trừ chiến dịch” và chọn “Hiển thị từ khóa”.
 5. Thêm từ khóa của bạn, một từ khóa trên mỗi dòng. Lưu ý: Chắc chắn rằng từ khóa bị loại trừ của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.
 6. Nhấp vào Đóng và sau đó nhấp vào Lưu.

Mẹo
Hãy thử loại trừ trang web hoặc danh mục để giới hạn khả năng hiển thị của quảng cáo của bạn.

Nhận ý tưởng từ khóa phủ định

Bạn có thể chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm để nhận ý tưởng từ khóa phủ định. Báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ hiển thị cho bạn mọi tìm kiếm làm cho quảng cáo của bạn được kích hoạt và được nhấp.

Sau đây là cách chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn nhận ý tưởng từ khóa phủ định.
 3. Nhấp vào tab Từ khóa.
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh từ khóa mà bạn muốn chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm hoặc bạn có thể chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm cho tất cả từ khóa của mình. Tốt nhất nên đặt trình đơn phạm vi ngày ở góc trên cùng của trang thành “14 ngày qua” hoặc “30 ngày qua”. Bằng cách đó, bạn sẽ có đủ thông tin để giúp mình chọn ý tưởng.
 5. Nhấp vào nút Chi tiết từ khóa. Nhấp vào Đã chọn để tạo báo cáo cho từ khóa có hộp kiểm được đánh dấu. Nếu không, hãy chọn Tất cả để tạo báo cáo cho tất cả từ khóa được liệt kê.
 6. Danh sách cụm từ tìm kiếm sẽ xuất hiện trên trang. Chọn hộp bên cạnh các từ khóa mà bạn muốn thêm làm từ khóa phủ định và nhấp vào nút Thêm làm từ khóa phủ định. Lưu ý: Chắc chắn rằng từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.
 7. Bạn có thể chọn thêm từ khóa phủ định ở cấp độ nhóm quảng cáo hoặc cấp độ chiến dịch.
 8. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

 • Chọn từ khóa phủ định của bạn một cách cẩn thận. Nếu bạn sử dụng quá nhiều từ khóa phủ định, thì quảng cáo của bạn có thể tiếp cận ít khách hàng hơn.
 • Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trên các tìm kiếm và trang có chứa các biến thể của cụm từ bạn chọn làm từ khóa phủ định. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trên các tìm kiếm chỉ chứa một trong các cụm từ từ khóa phủ định của bạn nếu cụm từ từ khóa của bạn nhiều hơn một từ. Giả sử bạn thêm từ khóa phủ định “chai rượu vang”. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị cho các tìm kiếm và trang có chứa “ly uống rượu không chân”, “rượu vang đỏ” hoặc “chai thủy tinh”. Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các tìm kiếm “chai rượu vang đỏ”, “dụng cụ khui nút chai rượu vang” hoặc “dụng cụ khui nút chai rượu”.
 • Chúng tôi vẫn có thể hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm cụm từ dài hơn 10 từ và từ khóa phủ định của bạn nằm sau từ thứ 10 đó. Giả sử từ khóa phủ định của bạn là “giảm giá”. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị khi ai đó tìm kiếm “phòng khách sạn sạch đẹp tại Los Angeles gần biển giảm giá” do từ khóa phủ định của bạn là từ thứ 11 trong cụm từ.

Mặt khác, chúng tôi sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm “phòng khách sạn sạch đẹp ở Los Angeles nhìn ra biển giảm giá” do từ khóa phủ định của bạn là từ thứ 10 trong cụm từ.

Bạn đang theo dõi bài viêt: 

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza