Google Adwords

VietMoz – Google Adwords, cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về tình hình quảng cáo Google Adwords trên thế giới và tại Việt Nam

Hiểu trạng thái chiến dịch trong quảng cáo Google Ads

Cột “Trạng thái” từ trang “Tất cả chiến dịch trực tuyến” hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của từng chiến dịch trong tài khoản của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập vào tài khoản AdWords của mình

Cách tạo nhóm quảng cáo mới trong tài khoản Google Ads

Trong chiến dịch quảng cáo Adwords, việc biết cách tạo nhóm quảng cáo mới cho phép bạn dễ dàng quảng lý trạng thái và giá thầu mặc định một cách tối ưu nhất. Từ đó giúp bạn đạt hiệu quả cao trong chiến dịch Adwords.

Cách tạo danh sách từ khóa tốt nhất – Google Adwords

Việc chọn danh sách từ khóa phù hợp cho chiến dịch có thể giúp bạn hiển thị quảng cáo cho những khách hàng mà bạn muốn khi họ tìm kiếm các thuật ngữ cụ thể hoặc truy cập vào các trang web nhất định.