Google Adwords

VietMoz – Google Adwords, cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về tình hình quảng cáo Google Adwords trên thế giới và tại Việt Nam

Google Marketing Live 2022 có gì mới?

Dưới đây là bản tóm tắt tất cả các tin tức về Quảng cáo và tiếp thị từ sự kiện hàng năm của Google, bao gồm Tự động hóa, Hiệu

Google Ads Update Trang Thử Nghiệm mới

Google Ads sẽ ra mắt trang Thử nghiệm cập nhật. Trong trang Thử nghiệm mới, nhà quảng cáo không còn phải tạo bản nháp chiến dịch riêng nữa và các

Hiểu trạng thái chiến dịch trong quảng cáo Google Ads

Cột “Trạng thái” từ trang “Tất cả chiến dịch trực tuyến” hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của từng chiến dịch trong tài khoản của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập vào tài khoản AdWords của mình