Mục lục nội dung

Google sẽ thay đổi trong cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Các thay đổi trong cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh sắp tới

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh giúp bạn đạt được mục tiêu về lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi bằng cách tự động đặt giá thầu dựa trên các tín hiệu theo thời gian thực. Google đang thay đổi cách tổ chức các chiến lược giá thầu cho Chiến dịch tìm kiếm để tập trung vào 2 mục tiêu hiệu suất chính:

 1. Lượt chuyển đổi
 2. Giá trị chuyển đổi

Bạn vẫn có thể sử dụng chiến lược giá thầu Chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (CPA mục tiêu) và Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu). Tuy nhiên, bạn sẽ thấy CPA mục tiêu nằm trong chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi còn ROAS mục tiêu nằm trong chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Điều này có nghĩa là:

 • Chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ có CPA mục tiêu (không bắt buộc)
 • Chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ có ROAS mục tiêu (không bắt buộc)

Trong vài tháng tới, bạn sẽ thấy các trường không bắt buộc này khi tạo chiến lược giá thầu mới. Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách đặt giá thầu của bạn. Khi bạn đặt CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu trong các trường này, hệ thống vẫn tối ưu hóa hiệu suất của bạn giống như khi dùng chiến lược giá thầu CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu hiện tại.

Mục tiêu hiệu suấtChiến lược giá thầu hiện tạiChiến lược giá thầu cập nhật
Tối đa hóa lượt chuyển đổi trong phạm vi ngân sách đã đặtTối đa hóa lượt chuyển đổiTối đa hóa lượt chuyển đổi

 • CPA mục tiêu (không bắt buộc)
Tối đa hóa lượt chuyển đổi theo một CPA mục tiêuCPA mục tiêu
Tối đa hóa giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách đã đặtTối đa hóa giá trị chuyển đổiTối đa hóa giá trị chuyển đổi

 • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (không bắt buộc)
Tối đa hóa giá trị chuyển đổi theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáoLợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
Lưu ý: Những sự thay đổi này không ảnh hưởng đến cách đặt giá thầu và bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Tiến trình triển khai

Trong vài tháng tới, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc cho các chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi mới. Khi bạn đặt một mục tiêu trong các trường không bắt buộc này, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hóa cho các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại. Còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Từ giờ đến lúc chúng tôi triển khai, bạn vẫn có thể tạo chiến lược giá thầu CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu mới. Tuy nhiên, kể từ cuối năm nay, bạn sẽ chỉ thấy các tùy chọn được cập nhật như sau:

 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi với một CPA mục tiêu (không bắt buộc)
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi với một ROAS mục tiêu (không bắt buộc)

Vì sự thay đổi này, chúng tôi cũng sẽ tự động chuyển các chiến lược CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu bạn đang sử dụng sang các trường mới này kể từ cuối năm nay. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi triển khai những thay đổi này.

Cách hoạt động

Khi chọn chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn có thể thêm một CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu theo ý muốn thay vì tạo từng chiến lược riêng cho Chiến dịch tìm kiếm.

 • Tối đa hóa lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu:
  • Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể ở mức chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (CPA) mà bạn đặt.
  • Một số lượt chuyển đổi có thể có giá cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu của bạn.
  • Chiến lược này sẽ hoạt động giống như chiến lược giá thầu CPA mục tiêu hiện tại.
 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu:
  • Google Ads tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi nhất có thể nhằm đạt được mức lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình theo mục tiêu mà bạn đặt.
  • Một số lượt chuyển đổi có thể mang lại mức lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu của bạn.
  • Trong chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, mức ROAS mục tiêu này là giá trị chuyển đổi trung bình mà bạn muốn nhận được cho mỗi đô la chi tiêu cho quảng cáo.
  • Nhập một giá trị dưới dạng tỷ lệ phần trăm được tính theo công thức sau: Giá trị chuyển đổi ÷ mức chi tiêu quảng cáo x 100% = tỷ lệ phần trăm ROAS mục tiêu. Ví dụ: nếu bạn muốn mỗi đô la chi tiêu cho quảng cáo tạo ra doanh thu trung bình là 5 đô la, thì ROAS mục tiêu sẽ là 500%.
  • Chiến lược này sẽ hoạt động giống như chiến lược giá thầu ROAS mục tiêu hiện tại.
Lưu ý: Khi bạn không đặt các mục tiêu đó, chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ vẫn hoạt động như hiện giờ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *