Mục lục nội dung

Google Ads Update Trang Thử Nghiệm mới

Google Ads sẽ ra mắt trang Thử nghiệm cập nhật. Trong trang Thử nghiệm mới, nhà quảng cáo không còn phải tạo bản nháp chiến dịch riêng nữa và các thay đổi được thực hiện đối với chiến dịch ban đầu cũng được tự động đồng bộ hóa với thử nghiệm.

Ví dụ về tóm tắt thử nghiệm trong Google Ads.
Ví dụ về tóm tắt thử nghiệm trong Google Ads. Hình ảnh: Google.

Thay đổi này có ý nghĩa như thế nào?

Quy trình thử nghiệm được sắp xếp hợp lý này giúp tiết kiệm thời gian cho nhà quảng cáo bằng cách loại bỏ việc tạo bản nháp chiến dịch. Tương tự, tính năng đồng bộ hóa thử nghiệm cũng là một công cụ tiết kiệm thời gian vì nhà quảng cáo có thể không còn phải sao chép thủ công các thay đổi từ chiến dịch ban đầu của họ, điều này có thể đặc biệt tốn thời gian khi chạy nhiều thử nghiệm đồng thời.

Và, khả năng áp dụng các thay đổi từ thử nghiệm cho chiến dịch cơ sở chỉ với một cú nhấp chuột cũng giúp việc triển khai dễ dàng hơn.

Quy trình thử nghiệm mới

Được nhiều chuyên gia PPC phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2021, một trong những tính năng chính của quy trình làm việc mới là khả năng thiết lập thử nghiệm trong một bước duy nhất mà không cần phải tạo bản nháp chiến dịch.

Trong quá trình thiết lập thử nghiệm, nhà quảng cáo có thể chỉ định bao nhiêu ngân sách và lưu lượng truy cập của chiến dịch ban đầu mà họ muốn sử dụng và họ muốn thử nghiệm chạy trong bao lâu. Hiệu suất có thể được theo dõi từ trang Thử nghiệm và các thay đổi có thể được áp dụng cho chiến dịch ban đầu chỉ với một cú nhấp chuột.

Tự động đồng bộ hóa các thử nghiệm

Tính năng đồng bộ hóa thử nghiệm mới tự động cập nhật thử nghiệm với bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chiến dịch cơ sở.

Tùy chọn đồng bộ hóa thử nghiệm trong Google Ads.
Tùy chọn đồng bộ hóa thử nghiệm trong Google Ads. Hình ảnh: Google.

Đồng bộ hóa được bật theo mặc định bất cứ khi nào thử nghiệm mới được tạo. Tuy nhiên, nó không thể được bật cho các bản dùng thử đã được lên lịch hoặc đang chạy. Tất cả các thay đổi được thực hiện bởi đồng bộ hóa thử nghiệm đều được báo cáo trong lịch sử thay đổi của tài khoản.

Nguồn: https://searchengineland.com/google-ads-updated-experiments-page-sheds-campaign-drafts-and-adds-experiment-sync-378735

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *