Hiểu trạng thái chiến dịch trong quảng cáo Google Ads

Cột “Trạng thái” từ trang “Tất cả chiến dịch trực tuyến” hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của từng chiến dịch trong tài khoản của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập vào tài khoản AdWords của mình

Cách tạo nhóm quảng cáo mới trong tài khoản Google Ads

Trong chiến dịch quảng cáo Adwords, việc biết cách tạo nhóm quảng cáo mới cho phép bạn dễ dàng quảng lý trạng thái và giá thầu mặc định một cách tối ưu nhất. Từ đó giúp bạn đạt hiệu quả cao trong chiến dịch Adwords.