Mục lục nội dung

Sự khác biệt giữa báo cáo Core Web Vitals của Search Console và thông tin trên PageSpeed ​​Insights

Tiếp tục với chủ đề “Những rủi ro khi xóa tệp Disavow“, một chủ đề được quan tâm khác cũng được John Mueller giải thích trong cùng video là, tại sao điểm PageSpeed ​​Insights và điểm Core Web Vitals (CWV) của Search Console luôn khác nhau.

PageSpeed ​​Insights so với Báo cáo CWV của Search Console

Thật hợp lý khi đặt câu hỏi tại sao hai thứ có mục đích đo cùng một thứ lại cung cấp ra 2 kết quả khác nhau.

Mueller trả lới cho câu hỏi:

“Khi tôi kiểm tra điểm PageSpeed ​​Insight trên trang web của mình, tôi thấy một con số đơn giản. Tại sao điều này không khớp với những gì tôi thấy trong báo cáo Core Web Vitals của Search Console?

Con số nào trong số những con số này là chính xác?”

Nhân viên SEO tại VietMoz Academy

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân viên SEO tại VietMoz Academy