Thuật ngữ Linkability

Linkability là gì?

Linkability là một thuật ngữ nói về liên kết giữa các website, cụ thể Linkability là khả năng tiếp nhận các liên kết tự nhiên đến trang web của mình.


Thuật ngữ Linkability
 
Tôi sẽ không đưa ra một quy định hay nguyên tắc nào đó về việc bạn cần xây dựng và những hành động như thế nào để các hoạt động của bạn là tốt nhất, nhưng với quan điểm của mình, tôi cho rằng với khả năng tiếp nhận các liên kết tự nhiên từ những website khác mà tốt thì các yếu tố để tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm cũng sẽ tăng lên.


Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO. 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi