Mục lục nội dung

Google thêm thanh toán cho đặt giá thầu chuyển đổi trong các chiến dịch Hiển thị

Các nhà quảng cáo hiện có thể chọn đặt giá thầu dựa trên chuyển đổi trong Mạng hiển thị của Google.

Google đã công bố tính khả dụng của đặt giá thầu dựa trên chuyển đổi cho các chiến dịch hiển thị có tên là Trả tiền cho chuyển đổi.

Tại sao bạn nên quan tâm

Với các tùy chọn đặt giá thầu mới, nhà quảng cáo sẽ bị tính phí khi người dùng chuyển đổi từ quảng cáo thay vì nhấp vào quảng cáo hoặc hiển thị.

Tương tự như các chiến dịch tìm kiếm của Google, các nhà quảng cáo muốn thanh toán bằng chuyển đổi đã đặt CPA mục tiêu trong phần Đặt giá thầu của cài đặt chiến dịch. Trong một ví dụ về cách hoạt động, Google đã cung cấp, hãy cho rằng CPA mục tiêu của bạn là 10 đô và bạn đã thực hiện 30 chuyển đổi vào cuối tuần. Bạn sẽ trả chính xác 300 đô la, với CPA thực tế là 10 đô la.

Thanh toán cho chuyển đổi sử dụng thuật toán đặt giá thầu tương tự như thanh toán dựa trên nhấp chuột. Google cho biết, bạn sẽ không bao giờ trả cao hơn chi phí mục tiêu cho mỗi hành động của mình. Mục tiêu là tạo ra càng nhiều chuyển đổi càng tốt ở ngưỡng mục tiêu đó.

Tài khoản của bạn phải có hơn 100 chuyển đổi trong 30 ngày qua để đủ điều kiện thanh toán cho các chuyển đổi. Ngoài ra, thời gian giữa lần nhấp và chuyển đổi phải ngắn hơn 7 ngày đối với ít nhất 90 phần trăm các chuyển đổi đó. Để xem dữ liệu thời gian trễ chuyển đổi của bạn trong Giao diện người dùng quảng cáo Google, hãy phân đoạn dữ liệu từ 30 ngày trở lên theo Chuyển đổi> Ngày chuyển đổi.

Thông tin thêm về đặt giá thầu CPA mục tiêu

  • Đặt giá thầu CPA mục tiêu phù hợp nhất cho các chiến dịch có khối lượng tương đối cao nhằm quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận tương tự. Giới hạn trên của CPA mục tiêu là 200 đô la.
  • Nếu bạn gặp lỗi trong khi cố gắng sử dụng thanh toán cho các chuyển đổi, tài khoản của bạn có thể không đủ điều kiện cho các lý do không được tiết lộ.
  • Trả tiền cho các chuyển đổi không hoạt động đối với các chuyển đổi được nhập từ các cuộc gọi hoặc Salesforce hoặc cho các chuyển đổi trên nhiều thiết bị. Nó cũng không hoạt động với ngân sách được chia sẻ.
  • Ngoài ra còn có một tùy chọn để sử dụng các chiến dịch Hiển thị thông minh có trả tiền cho các chuyển đổi. Chiến dịch cần đạt 50 chuyển đổi trong khoảng thời gian 30 ngày để đủ điều kiện cho các chiến dịch Hiển thị thông minh.

Bài viết liên quan

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *