Mục lục nội dung

4 chỉ số bạn cần phải biết với quảng cáo tìm kiếm mới

Vị trí trung bình từ lâu đã được các nhà quảng cáo sử dụng để thử và gần đúng vị trí quảng cáo của họ hiển thị trên trang. Tuy nhiên, vị trí đó chỉ phản ánh thứ tự của kết quả đấu giá chứ không phản ánh vị trí của chúng. Ví dụ: vị trí quảng cáo “1” có nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị phía trước các quảng cáo khác, ngay cả khi không có quảng cáo nào phía trên kết quả tìm kiếm. Vị trí của bạn 1 có thể hiển thị bên dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Để giúp cho các nhà quảng cáo có thể đánh giá chính xác được vị trí của mình, Google đã công bố 4 chỉ số mới hữu ích hơn để giúp bạn có thể hiểu được vị trí của mình như thế nào. Và có lẽ sau này, chỉ số này sẽ được đánh giá và xem nhiều hơn so với vị trí trung bình.

Các chỉ số mới này giải quyết các giới hạn của vị trí trung bình:

  1. % hiển thị (Hàng đầu tuyệt đối) % – tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị đầu tiên phía trên kết quả các tìm kiếm không phải trả tiền.
  2. % hiển thị (Hàng đầu) % – tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả các tìm kiếm không phải trả tiền.
  3. TLHT (Hàng đầu tuyệt đối) trên Tìm kiếm – số lần hiển thị bạn nhận được ở vị trí hàng đầu tuyệt đối (quảng cáo hiển thị đầu tiên phía trên kết quả các tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận ở vị trí hàng đầu.
  4. TLHT (Hàng đầu) trên Tìm kiếm – số lần hiển thị bạn nhận được ở vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả các tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận ở vị trí hàng đầu.

Các chỉ số về vị trí của quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các chỉ số này để hiểu mức độ thay đổi của tỷ lệ nhấp (CTR) do vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các chỉ số này làm mục tiêu để đặt giá thầu bởi vì, đôi khi, các chỉ số này có thể giảm khi giá thầu tăng. Điều này xảy ra vì giá thầu cao hơn có thể để cho bạn tham gia các phiên đấu giá cạnh tranh hơn ở một vị trí kém hơn.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu/Số lần hiển thị

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối/Số lần hiển thị

Các chỉ số có thể sử dụng để đặt giá thầu nhằm cải thiện vị trí quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các chỉ số sau làm mục tiêu để đặt giá thầu nếu muốn tăng tỷ lệ phần trăm quảng cáo hiển thị ở vị trí hàng đầu hoặc hàng đầu tuyệt đối trên trang kết quả tìm kiếm.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm “IS hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm” là số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí hàng đầu tuyệt đối (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối/số lần đủ điều kiện hiển thị ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm “IS hàng đầu trên Mạng tìm kiếm” là số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) so với số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm = Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu/số lần đủ điều kiện hiển thị ở vị trí hàng đầu

Các chỉ số này có sẵn để xem ở cấp chiến dịch, cấp nhóm quảng cáo và từ khóa. Hai trong số các số liệu này thậm chí sẽ có sẵn ở cấp cụm từ tìm kiếm và trong Thông tin chi tiết về phiên đấu giá .

Vị trí trung bình có liên quan đến phiên đấu giá, không phải vị trí trên trang kết quả.

Kết quả là, nếu bạn đang cố gắng nâng cao vị trí quảng cáo của mình, hãy tránh đặt giá thầu theo vị trí trung bình. Đôi khi vị trí trung bình có thể giảm khi giá thầu tăng . Giá thầu cao hơn thực sự có thể cho phép bạn tham gia các phiên đấu giá bổ sung, cạnh tranh hơn ở vị trí tồi tệ hơn.

Các số liệu mới cung cấp cho bạn những gì bạn thực sự muốn ra khỏi vị trí trung bình. Nếu bạn muốn đặt giá thầu trên vị trí trang, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm (Abs. Đầu trang) IS và Tìm kiếm (Trên cùng) IS. Nếu bạn tập trung vào vị trí nổi bật, bạn có thể cải thiện quảng cáo và giá thầu cho đến khi bạn vi phạm 80% Tìm kiếm (Trên cùng) IS.

Nếu bạn đặt giá thầu tự động để đưa quảng cáo của mình đến một vị trí nổi bật , hãy xem xét chiến lược giá thầu Chia sẻ hiển thị mục tiêu mới. Nó sẽ có một tùy chọn để nhắm mục tiêu trên cùng hoặc trên cùng của trang . Điều đó sẽ được tung ra trong những tuần tới. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ nguyên các quy tắc, tập lệnh và API tự động hiện tại của mình, hãy hoán đổi vị trí trung bình với Tìm kiếm (Abs. Top) IS hoặc Tìm kiếm (Trên cùng) IS trong bất kỳ quy tắc nào của bạn.

Nếu bạn là một nhà tiếp thị dựa trên hiệu suất, không có gì thực sự thay đổi nhiều. Đặt giá thầu CPA mục tiêu và ROAS vẫn là cách để tiếp tục.

Biên tập: Hiên Nguyễn – Adwords Team Leader

Bài viết liên quan

2 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *