Mục lục nội dung

Google Voice Search đã có thể hiểu nghĩa các câu hỏi phức tạp!

Theo những chia sẻ mới nhất về Google Voice Search mà chúng tôi nhận được từ Google, thì tính năng tìm kiếm thông tin bằng giọng nói này của Google hiện đã có thể trả lời được những câu hỏi phức tạp và hiểu nghĩa của chúng, thay vì chỉ có thể đem lại thông tin cho các từ khóa ngắn, rời rạc như trước đây.

Google-Voice-Search

Satyajeet Salgar ngày hôm nay đã chia sẻ trên trang Blogsport của Google về sự phát triển của Google Voice Search dù là rất nhỏ bé. Tính năng này trong Google App hiện giờ đã có thể hiểu được nghĩa của những câu hỏi bạn đưa ra. Voice Search hiện đã có thể phân giải từng từ và cụm từ trong câu hỏi đưa ra để hiểu nghĩa của từng mảnh ghép một.

google_voice_search_hunter

Được biết, trước đây, (vào năm 2008), voice search chỉ có thể hiểu nghĩa của từng truy vấn đơn giản như “mama”, “car,” hay “bus”. Sau đó, với sự phát triển của  Knowledge Graph vào năm 2012, Google đã có thể hiểu một thực thể (nhân vật hoặc tên riêng) nào đó như “Barack Obama” hay “Shah Rukh Khan”. 

Và cho đến nay, công cụ này đã có thể hiểu nghĩa cũng như trả lời cho bạn những câu hỏi mà bạn đặt ra. Bạn có thể download công cụ Google App này của Google trên Google Play và trải nghiệm tính năng mới này của Google.

Và cho đến nay, bạn đã có thể hoàn toàn hỏi những gì mà bạn muốn biết thông qua Google App, ví dụ như:

Who are the tallest Mavericks players?

What are the largest cities in Texas?

What are the largest cities in Iowa by area?

(Bạn cần sử dụng trình duyệt tìm kiếm ẩn danh để có thể thấy được chi tiết về các kết quả này)

Hay là những câu hỏi mang tính đặc thù hơn như:

What was the population of Singapore in 1965?

What songs did Taylor Swift record in 2014?

What was the Royals roster in 2013?

How the Google app understands complex questions

hoặc:

What are some of Seth Gabel’s father-in-law’s movies?

What was the U.S. population when Bernie Sanders was born?

Who was the U.S. President when the Angels won the World Series?

Và sau đây là video review về tính năng Google Voice Search của Chuyên gia SEO Lê Nam của VietMoz:

Như vậy, trong tương lai chúng ta sẽ có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng và tiên lợi hơn, không còn phải gõ vào màn hình những yêu cầu tìm kiếm thông tin mà mình muốn. Chúng ta có thể nói ra yêu cầu tìm kiếm thông tin của mình và để Google xử lý trong khi bạn vẫn có thể làm việc khác bằng đôi tay của mình.

Trên đây là một số các chia sẻ của VietMoz xoay quanh tính năng Voice Search của Google. Các thông tin mới nhất xoay quanh về chủ đề này sẽ được VietMoz cập nhật trong các bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *