Mục lục nội dung

Google: Chúng tôi không cung cấp giấy chứng nhận SEO

Đầu tuần vừa qua, chúng ta đã đón nhận một thông tin khá đặc biệt: “Google có thể sẽ cung cấp giấy chứng nhận SEO“. Mặc dù thông tin này mới chỉ dừng lại ở dạng tin đồn, nhưng đây là một trong những thông tin khá hấp dẫn đối với các SEOer thế giới, bởi lần đầu tiên họ có thể có một giấy chứng nhận thông tin cho công việc của mình.

Tuy nhiên, ngày hôm qua – 25/02/2016, Google đã có phản hồi rằng họ không có dự định tung ra một giấy chứng nhận SEO.

Sau đây là video hangouts có chứa xác nhận từ John Mueller – Google Switzerland:

“Barry Schwartz: So can you confirm or deny that Google 100% doesn’t have a partner program for SEOs?
(Vì vậy, bạn có thể xác nhận hay phủ nhận rằng Google 100% không có một chương trình đối tác cho SEO?)

John Mueller: We don’t have a partner program for SEOs. I mean, SEOs can be partners in other sense but we don’t have a specific program.
(Chúng tôi không có một chương trình đối tác cho SEO. Ý tôi là, SEO có thể là đối tác theo ý nghĩa khác, nhưng chúng tôi không có một chương trình cụ thể.)

Barry Schwartz: So it is a mistake? Correct?
(Vì vậy, nó là một sai lầm? Đúng không vậy?)

John Mueller: I don’t know the specifics around that page. So I can’t say the specifics…
(Tôi không biết các chi tiết cụ thể xung quanh trang đó. Vì vậy, tôi không thể nói chi tiết cụ thể …)

Barry Schwartz: I can read it for you. “Need Help question mark. Find a Google certified partner to help you implement a smart SEO strategy and drive more traffic to your site.”
(Tôi có thể đọc nó cho bạn. “Bạn cần hỏi thêm. Tìm Google certified partner để giúp bạn thực hiện một chiến lược SEO thông minh và đưa nhiều khách truy cập hơn đến trang web của bạn. “)

John Mueller: Yea. That sounds like something we wouldn’t say.”
( Yea. Đó là câu mà chúng tôi sẽ không nói.)

Đồng thời với việc công bố không có một kế hoạch nào liên quan đến giấy chứng nhận SEO partner, Google cũng đã bỏ những thông tin đã gây nhầm lẫn trên trang:

Phiên bản trước đó:

Như vậy, “giấy chứng nhận SEO” chỉ là một suy đoán xuất phát từ một sai sót trong việc xuất bản nội dung từ Google. Và sẽ không có chứng nhận cho SEO bởi Google hoàn toàn không có dự định nào về việc cung cấp một giấy chứng nhận SEO partner.

Nguồn tin: seroundtable.com

Bài viết liên quan

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *