Hiểu trạng thái nhóm quảng cáo trong tài khoản Google Adwords

Trạng thái nhóm quảng cáo trong tài khoàn Google Adwords sẽ thông báo chính xác tình hình, độ hiệu quả của các chiến dịch mà nhà quảng cáo thiết lập.

Bạn muốn đảm bảo rằng nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn đang chạy tốt? Cột Trạng thái trên tab nhóm quảng cáo hiển thị nhóm quảng cáo của bạn (hoặc chiến dịch chứa nhóm quảng cáo) bị tạm dừng, xóa hay không đủ điều kiện để chạy.

Có một số loại trạng thái khác nhau và chúng tôi hiển thị trạng thái có liên quan nhất tại bất kỳ thời điểm đã định nào. Chúng tôi đã nêu ý nghĩa của từng trạng thái và những gì cần để nhóm quảng cáo của bạn hiển thị quảng cáo.

Lưu ý: mặc dù chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn có thể đang hoạt động, điều quan trọng là xem xét các cấp độ khác của tài khoản để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đang chạy.

Cách kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
  3. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
  4. Nhìn vào cột Trạng thái.
  5. Bên cạnh mỗi nhóm quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái hiện tại của quảng cáo.
Hiểu trạng thái nhóm quảng cáo trong tài khoản Adwords

Trạng thái nhóm quảng cáo có thể có

Mặc dù có nhiều trạng thái mà nhóm quảng cáo của bạn có thể có, nếu nhóm quảng cáo không chạy, điều đó thường là do một trong những lý do sau:

  • Bạn đã ngừng hoạt động một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch "mẹ" của nhóm quảng cáo theo cách thủ công, chẳng hạn như bằng cách tạm dừng hoặc xóa nó.
  • Chúng tôi đã tìm điều kiện cần đáp ứng trước tiên, trước khi quảng cáo của bạn có thể chạy, chẳng hạn như vấn đề về thanh toán hoặc lập lịch quảng cáo.
Trạng thái Điều đó có nghĩa là gì
Đủ điều kiện  Nhóm quảng cáo đủ điều kiện để chạy và hiển thị quảng cáo.
Bị tạm dừng   Nhóm quảng cáo không chạy vì bạn đã tạm dừng nó.
Đã xóa     Nhóm quảng cáo không chạy vì bạn đã xóa nó.
Không hoàn tất    Nhóm quảng cáo chưa hoàn tất và do đó không thể chạy. Ví dụ: bạn có thể cần tạo quảng cáo hoặc thêm từ khóa để hoàn tất quá trình tạo nhóm quảng cáo.
Chiến dịch bị tạm dừng   Nhóm quảng cáo không chạy vì bạn đã tạm dừng chiến dịch chứa nhóm quảng cáo này. Khi bạn tạm dừng chiến dịch, tất cả quảng cáo trong chiến dịch đó ngừng chạy và tích lũy các khoản phí cho đến khi bạn tiếp tục chiến dịch.
Chiến dịch đã xóa  Nhóm quảng cáo không chạy vì bạn đã xóa chiến dịch chứa nhóm quảng cáo này. Giống như chiến dịch bị tạm dừng, các chiến dịch đã xóa có thể được tiếp tục bất kỳ lúc nào.
Chiến dịch đã kết thúc   Nhóm quảng cáo này không chạy vì chiến dịch chứa nhóm quảng cáo đã quá ngày kết thúc trong lịch quảng cáo của nhóm quảng cáo và do đó không chạy quảng cáo.
Chiến dịch bị tạm ngưng   Nhóm quảng cáo không chạy vì số dư tài khoản trả trước của bạn đã hết. Chiến dịch và các nhóm quảng cáo của bạn trong đó sẽ tiếp tục sau khi bạn bổ sung tiền qua "Tùy chọn thanh toán" trong tab "Thanh toán" trong tài khoản của bạn.
Chiến dịch đang chờ xử lý    Nhóm quảng cáo không chạy vì chiến dịch chứa nhóm quảng cáo có lịch quảng cáo với ngày bắt đầu trong tương lai và do đó chưa bắt đầu chạy quảng cáo.

Mẹo
Bạn đang tìm kiếm nhóm quảng cáo đã xóa của mình? Chúng tôi tự động ẩn nhóm quảng cáo khi chúng không hoạt động. Để xem tất cả các nhóm quảng cáo của bạn (hoặc chỉ nhóm quảng cáo được bật), hãy nhấp vào trình đơn Tất cả trừ các nhóm quảng cáo đã xóa bên trên biểu đồ và thay đổi cài đặt của nó.

Bạn đang theo dõi bài viết:


Tác giả
Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *