Các bài viết khác về Social

1 Comment

  1. Lê Thanh Thảo

    Tôi tạo gần 10 sim điện thoại đều bị khóa chặn bảng tin kết bạn là bị chặn khóa bởi capcha . Giờ zalo facebook của tôi đều bị chặn tôi có làm chính trị đâu mà facebook nó cứ nói để bảo vệ tôi …có lẽ đứa hackers report nó ghét tôi nên cứ port hơn 10 cái sim rồi vẫn bị chặn đau nhất là từ những người bạn cũ

Gửi phản hồi