Chọn loại chiến dịch adwords phù hợp với bạn

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn loại chiến dịch. Việc này xác định loại cài đặt và tùy chọn nào bạn thấy khi bạn tùy chỉnh chiến dịch của mình.

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn loại chiến dịch. Việc này xác định loại cài đặt và tùy chọn nào bạn thấy khi bạn tùy chỉnh chiến dịch của mình.
Ví dụ: loại quảng cáo nào bạn có thể thiết kế và nơi khách hàng có thể thấy các quảng cáo này.

Việc chọn đúng loại chiến dịch có thể tiết kiệm được thời gian của bạn, bằng cách điều chỉnh thiết lập chiến dịch để thích hợp với mục tiêu của bạn và loại bỏ các tính năng không liên quan.

Giới thiệu các loại chiến dịch

Khi chọn loại chiến dịch, trước tiên hãy chọn mạng nơi bạn muốn quảng cáo hiển thị.

 • Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google, bao gồm Google tìm kiếm, Google mua sắm, Google Maps và các trang web tìm kiếm hợp tác với Google, như AOL và Mạng hiển thị của Google, bao gồm các trang web và ứng dụng hợp tác với Google cũng như các trang web của Google như Gmail, YouTube, Blogger và Google Finance. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ không thể quản lý ngân sách riêng lẻ cho từng mạng.

Tuy nhiên, đối với Mạng hiển thị, quảng cáo của bạn được hiển thị có chọn lọc hơn quảng cáo với chiến dịch “Mạng tìm kiếm & hiển thị”. Quảng cáo của bạn chỉ hiển thị cho những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến từ khóa và những người có khả năng mua hàng nhất. Tìm hiểu thêm về loại chiến dịch mới.

 • Mạng tìm kiếm và hiển thị Không còn có sẵn cho các chiến dịch mới.

Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị của Google. Với tùy chọn này, bạn sẽ không thể quản lý ngân sách riêng cho từng mạng.

Ví dụ: Bạn làm việc trong bộ phận Quan hệ công chúng và muốn tăng hiển thị quảng cáo cho ban nhạc mới. Chiến dịch "Mạng tìm kiếm & hiển thị – Tất cả các tính năng" cho phép bạn tiếp cận đối tượng rộng nhất bằng cách nhắm mục tiêu những người đang tìm kiếm nhạc và những người đang duyệt các trang web có chủ đề âm nhạc mà bạn chỉ định trong Mạng hiển thị của Google.

 • Chỉ Mạng tìm kiếm

Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên các trang web tìm kiếm của Google, bao gồm Google tìm kiếm, Google mua sắm, Google Maps, Google Images và Google Groups, cũng như trong kết quả tìm kiếm trên các trang web hợp tác với Google, như AOL.

Chỉ mạng tìm kiếm


Ví dụ: Bạn có một doanh nghiệp tu sửa nhà cửa nhỏ nhưng bận rộn kiếm được hầu hết doanh thu từ sửa hệ thống ống nước. Chiến dịch "Mạng tìm kiếm – chuẩn" cho phép bạn bỏ qua tất cả các cài đặt nâng cao và chỉ nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn với khách hàng tiềm năng cao đang tìm kiếm dịch vụ sửa ống nước tại nhà.

 • Chỉ Mạng hiển thị

Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên mạng các trang web đối tác của Google, cũng như trên các trang web của Google như Gmail, YouTube, Blogger và Google Finance.

Chỉ mạng hiển thị


Tiếp theo, bạn sẽ chọn loại chiến dịch phụ cụ thể hơn mà bạn muốn tạo. Nếu bạn là nhà quảng cáo mới hoặc muốn chiến dịch hiệu quả với ít rắc rối hơn, chúng tôi khuyên bạn nên chọn loại chiến dịch Chuẩn. Chúng tôi cũng bao gồm so sánh từng khía cạnh các tính năng bên dưới.

 • Loại chiến dịch chuẩn

Chiến dịch Mạng tìm kiếm và hiển thị & chiến dịch trên Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

Quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị của Google.

Tính năng có sẵn Tính năng không có sẵn
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí cơ bản
 • Cài đặt ngân sách và đặt giá thầu cơ bản
 • Tiện ích mở rộng quảng cáo chung bao gồm số điện thoại, URL, vị trí hoặc liên kết xã hội.
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Cài đặt thử nghiệm và xã hội nâng cao
 • Tùy chọn cách phân phối quảng cáo và lập lịch quảng cáo
 • Tùy chọn vị trí nâng cao
 • Tiện ích mở rộng ứng dụng trên thiết bị di động
 • Đối sánh từ khóa nâng cao
 • Loại trừ IP
 • Tab Mạng hiển thị, bao gồm các phương pháp nhắm mục tiêu, chẳng hạn như các tùy chọn vị trí được quản lý, chủ đề, tiếp thị lại, danh mục sở thích nhân khẩu học và danh mục trang web.
 • URL theo dõi động

Chiến dịch chỉ Mạng tìm kiếm

Quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google.

Tính năng có sẵn Tính năng không có sẵn
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí cơ bản
 • Cài đặt ngân sách và đặt giá thầu cơ bản
 • Tiện ích mở rộng quảng cáo chung bao gồm số điện thoại, URL, vị trí hoặc liên kết xã hội.
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • Cài đặt thử nghiệm và xã hội nâng cao
 • Tùy chọn cách phân phối quảng cáo và lập lịch quảng cáo
 • Tùy chọn vị trí nâng cao
 • Tiện ích mở rộng ứng dụng trên thiết bị di động
 • Đối sánh từ khóa nâng cao
 • Loại trừ IP
 • URL theo dõi động

Loại chiến dịch tất cả các tính năng

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và hiển thị

Quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google. Cũng bao gồm quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo đa phương tiện và quảng cáo video hiển thị trên Mạng hiển thị của Google.

Tính năng có sẵn Tính năng không có sẵn
Tất cả cài đặt chuẩn, bao gồm cách phân phối quảng cáo và tất cả tiện ích mở rộng quảng cáo Không có
 

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

Quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google. Cũng bao gồm quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo đa phương tiện và quảng cáo video hiển thị trên Mạng hiển thị của Google.

Tính năng có sẵn Tính năng không có sẵn
Tất cả cài đặt chuẩn, bao gồm cách phân phối quảng cáo và tất cả tiện ích mở rộng quảng cáo Tab Mạng hiển thị, bao gồm các phương pháp nhắm mục tiêu, chẳng hạn như các tùy chọn vị trí được quản lý, chủ đề, tiếp thị lại, danh mục sở thích nhân khẩu học và danh mục trang web.


Chỉ Mạng tìm kiếm

Quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa hiển thị trên Mạng tìm kiếm của Google.

Tính năng có sẵn Tính năng không có sẵn
Tất cả cài đặt chuẩn, bao gồm cách phân phối quảng cáo và tất cả tiện ích mở rộng quảng cáo Không có

Chỉ Mạng hiển thị

Quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo đa phương tiện và quảng cáo video hiển thị trên Mạng hiển thị của Google.

Tính năng có sẵn Tính năng không có sẵn
 • Tất cả cài đặt chuẩn
 • Tùy chọn để nhắm mục tiêu theo hệ điều hành, kiểu thiết bị, mạng di động và mạng không dây
 • Các cách phân phối quảng cáo và tất cả các tiện ích mở rộngquảng cáo
Không có

Loại chiến dịch nâng cao

Dưới đây là một vài loại chiến dịch bổ sung có thể cung cấp thêm cách để giúp bạn tiếp cận các khách hàng tiềm năng của mình:

 • Chiến dịch ứng dụng trên điện thoại di động: hiển thị quảng cáo trên mạng Google và mạng AdMob trong các ứng dụng trên thiết bị di động trên các thiết bị Android và iOS.
 • Chiến dịch Quảng cáo danh sách sản phẩm: bao gồm thông tin sản phẩm cụ thể từ tài khoản Google Merchant Center của bạn như hình ảnh, tiêu đề, giá, thông điệp khuyến mại trong hộp trên Google tìm kiếm tách biệt khỏi quảng cáo văn bản.
 • Chiến dịch tiếp thị lại: cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào trang web của bạn khi họ duyệt các trang web khác trên Mạng hiển thị của Google.

Thay đổi loại chiến dịch

Thay đổi loại chiến dịch có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và phân phát quảng cáo của chiến dịch hoặc ẩn và hủy kích hoạt một số tính năng nhất định. Chúng tôi đã tắt tùy chọn để thay đổi giữa một số loại chiến dịch nhằm giúp bạn tránh gặp phải những vấn đề sau:

Thay đổi về loại chiến dịch
 
Đối với các loại chiến dịch mà bạn có thể thay đổi, hãy thực hiện theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Trong Tất cả chiến dịch trực tuyến, hãy nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh "Loại", trong "Chung".
 6. Chọn loại chiến dịch để chuyển đổi, sau đó nhấp vào Lưu.

Mẹo
Muốn sử dụng tính năng không có sẵn với loại chiến dịch hiện tại của bạn? Hãy xem xét tạo chiến dịch mới với loại thích hợp và sau đó nhập các nhóm quảng cáo hiện tại của bạn vào chiến dịch mới đó bằng AdWords Editor.

Bạn đang theo dõi bài viết:

Tác giả
Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *