Mục lục nội dung

Google hiện đang hỗ trợ mô tả chi tiết giao hàng cho kết quả sản phẩm

Giờ đây các nhà bán hàng sẽ không còn bị giới hạn trong Google Merchant Center về việc chia sẻ thông tin chi tiết đơn hàng với Google Tìm kiếm.

Google đã thông báo rằng họ hiện hỗ trợ đánh dấu lược đồ mới cho các kết quả sản phẩm, đặc biệt là đánh dấu schema.org shippingDetails. Với đánh dấu này, bạn có thể thêm thông tin chi tiết về chi phí và thời gian giao hàng dự kiến ​​xung quanh các tùy chọn vận chuyển của mình trên cơ sở từng sản phẩm.

Nó trông như thế nào trong tìm kiếm của Google

Khi bạn thêm  giản đồ shippingDetails và Google quyết định hiển thị sơ đồ đó, Google có thể hiển thị các chi phí và tùy chọn vận chuyển đó trong phần kết quả sản phẩm. Dưới đây là một ảnh chụp màn hình:

 

Các thông tin giao hàng này sẽ được hiển thị chi tiết dựa trên vị trí của người tìm kiếm và chính sách giao hàng của công ty bạn.

Các thông tin này được hiển thị ở đâu?

Google cho biết các chi tiết giao hàng này có thể xuất hiện trong phần tổng quan và các tab lưu trữ để biết kết quả sản phẩm cụ thể.

“Tính năng này hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ, bằng tiếng Anh và trên thiết bị di động.”

Làm thế nào để thêm được thông tin này?

Google cho biết để đủ điều kiện cho cải tiến này, hãy thêmOfferShippingDetailsdữ liệu có cấu trúc.

  • Các thuộc tính bắt buộc bao gồm shippingDestination shippingDestination.addressCountry.
  • Các thuộc tính được đề xuất là deliveryTime, deliveryTime.businessDays, deliveryTime.businessDays.dayOfWeek, deliveryTime.cutOffTime và nhiều cái khác được liệt kê ở đây .

Để biết thêm ví dụ về cách lập mô hình miễn phí vận chuyển, nhiều dịch vụ và khu vực bạn không giao đến, hãy xem lại phần Shipping details best practices.

Nếu bạn không muốn sử dụng Schema?

Nếu không muốn sử dụng giản đồ, bạn có thể tiếp tục sử dụng Google Merchant Center để xử lý việc này. Chỉ cần định cấu hình cài đặt giao hàng của bạn trong Google Merchant Center.

Lý do mà các doanh nghiệp/cá nhân kinh doanh nên quan tâm đến điều này

Điều này cung cấp cho những người không sử dụng Google Merchant Center một cách rõ ràng và cụ thể để thông báo chi tiết giao hàng cho các sản phẩm họ có trên trang web của họ. Vì vậy, bạn không còn phải sử dụng Google Merchant Center để thông báo các tùy chọn giao hàng và bạn có thể dễ dàng quản lý điều này bằng lược đồ so với Google Merchant Center.

Nguồn: searchengineland.com

Biên tập bởi VietMoz.net

Nhân viên SEO tại VietMoz Academy

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân viên SEO tại VietMoz Academy