Mục lục nội dung

Chương 5: Luật xây dựng liên kết

Luật xây dựng liên kết được đưa ra để chúng ta - các SEOer chân chính dựa vào đó để làm nền tảng để xây dựng liên kết. Đảm bảo theo luật bạn sẽ không phải lo các thuật toán của Google
Có vô số luật đi kèm với liên kết và chúng ta cẩn nhận thức được. Những luật này có thể giúp bạn xét đoán giá trị của một liên kết tiềm ẩn, giúp bạn đánh giá liệu rằng nó có đáng để theo đuổi và bao nhiêu tài nguyên bạn cẩn đổ vào để có được. Biết được những loại luật này cũng hữu dụng khi bạn phân tích trang cá nhân liên kết (một báo cáo toàn diện về số lượng và loại liên kết trên một trang web), cho dù ở trang web của đối thủ hay là của chính bạn.
Sức mạnh của tên miền

Sức mạnh tên miền

Sức mạnh tên miền là một giá trị tích lũy của toàn bộ tên miền. Thay vì nhìn vào giá trị của những trang đơn lẻ, chúng ta xem xét tên miền toàn diện để hiểu sức mạnh của nó như thế nào.
Nó thường được trình bình dưới dạng Độ uy tín miền (Domain Authoritv)hoặc Độ uy tín trang (Page Authoritv)của trang chủ
PageRank được tính toán bởi Google và dựa trên số lượng và chất lượng liên kết dẫn đến một trang web. Nó chạy trên mộtthang điểm từ 0-10, với 10 là mức cao nhất. Chúng ta có thể sử dụng PageRankcủa trang chủ một web để biết được nó mạnh như thế nào. Mặc dù trên kĩ thuật đây chỉ là PageRank của một trang đơn lẻ, nhưng nó vẫn là một kim chỉ nam tốt về sức mạnh của tên miền, bởi vì phẩn lớn liên kết của một trang web sẽ dẫn đến trang chủ và PageRankchạy từ đó đến những trang ngoài.
Nó cẩn được chỉ ra rằng chỉ có một sự khác biệt giữa “Thanh công cụ PageRank” (Toolbar PageRank) và PageRank thực sự được Google sử dụng. Thanh công cụ PageRank xuất hiện khi cài đặt Thanh công cụ Google trên trình duyệt của bạn hoặc bằng cách sử dụng plug-in/mở rộng của trình duyệt mà có thể kéo dữ liệu từ cùng một nguồn. Nó được cập nhật mỗi 3-4 tháng bởi Google, điều khác với PageRank thực sự – dễ thay đổi hơn, thường xuyên cập nhật bởi Google để vừa với thuật toán xếp hạng.
Vì lí do đó, PageRank mà bạn thấy ở Thanh công cụ Google có thể đã được vài tháng rồi. Điều đó giải thích vì sao các trang web mới phẩn lớn có điểm PageRank là 0: Họ cẩn đợi Google cập nhật thanh công cụ
Đô uy tín miền được tính toán bởi Moz và chạy trên thang điểm 0-100, với một 100 là mức cao nhất. Nó sử dụng một lượng lớn tín hiệu từ con bọ tìm kiếm của Moz (crawler) và thử dự đoán một tên miền sẽ thực hiện tốt như thế nào trong kết quả tìm kiếm. PageRank rất hữu dụng như một kim chỉ nam khác chỉ ra một tên miền mạnh như thế nào.
Về vấn đề xây dựng liên kết, độ mạnh trang là một thủ thuật tốt bởi vì bạn muốn có liên kết từ một trang web rất mạnh. Nếu những liên kết bạn có từ những tên miền mạnh, họ sẽ mang đến trang web của bạn nhiều sức mạnh hơn – một dấu hiệu rõ ràng đên Google rằng bạn là một trang tốt và xứng được xếp hạng cao.
Ví dụ, CNN có PageRank là 8 và Độ uy tín miền là 99. Rất nhiều những trang web khác liên kết đến CNN bởi vì đây là một trang web uy tín với nội dung chất lượng cao. Bởi vì vậy, CNN có ít khả năng liên kết đến những trang web chất lượng thấp, vậy nếu bạn có một liên kết từ CNN, đây là một dấu hiệu rằng bạn cũng có một trang web tốt.
Công cụ đo lường độ mạnh tên miền
 • Mở rộng PaqeRank cho Chrome
 • MozBar để đo lường Đô uv tín trang
 • Thanh công cu Gooqle cho PaqeRank(dành cho Internet Explorer)
Độ mạnh trang

Độ mạnh của trang

Sẽ có những lúc bạn có cơ hội lấy một liên kết từ một trang đã có trên một trang web, đối lập với một trang mới được tạo ra cho một bài viết hay mẩu tin tức. Một ví dụ có thể là danh sách đã có của một vài loại mà liên kết của bạn được thêm vào; có lẽ quán cà phê được thêm vào một trang với một danh sách cà phê espresso ngon nhất ở Seattle.
Trong những trường hợp như vậy, bạn nên đánh giá độ mạnh của trang để bạn biết được liên kết đó đáng giá như thế nào với mình trước khi bạn đặt quá nhiều nỗ lực giành được nó. Có 2 thủ thuật chính, và chúng gần như giống những thủ thuật dành cho độ mạnh tên miền: PageRank and Đô uvtín trang.
Chúng ta đã nói về PageRank. Đô uy tín trang là một thủ thuật Moz khác cũng rất giống với Đô uy tín tên miền, ngoại trừ nó chỉ áp dụng cho một trang đơn lẻ chứ không phải toàn bộ tên miền.
PageRank/Độ uy tín trang bạn muốn có từ liên kết càng cao thì càng có nhiều cơ hội giúp đỡ bạn với nỗ lực SEO.
Văn bản hiển thị liên kết

Văn bản hiển thị liên kết

Chúng ta đã nói đến ý nghĩa củavăn bản hiển thi liên kết,bây giờ hãy cân nhắc ý nghĩa của nó như là một thủ thuật cho SEO.
Văn bản hiển thị liên kết có thể cho Google một dấu hiệu về chủ đề của trang được liên kết tới. Vậy nếu tôi liên kết đến một trang có sử dụng từ “thói quen tập thể dục”, thì có khả năng trang được liên kết chưa thông tin về thói quen tập thể dục. Google có thể sử dụng thông tin này như một phẩn của thuật toán xếp hạng.Trong trường hợp này, chúng quyết định trang được liên kết sẽ xếp hạng cao hơn cho từ khóa “thói quen tập thể dục” và đóng sự biến thiên.
Trong nhiều năm, việc có thật nhiều liên kết đến trang web chứa từ khóa của bạn như là một văn bản hiển thị liên kết là một cách rất tốt để giúp bạn xếp hạng cao cho từ khóa đó. Trong khi đây vẫn như vậy đến một mức độ nào đó, có vẻ rằng sức mạnh của văn bản hiển thị liên kết như một dấu hiệu đã giảm một ít. Điều này có khả năng nhất bởi vì sự tối ưu hóa văn bản hiển thị liên kết bởi sự sẵn sàng SEO và Google để trừng phạt những trang web như vậy thông qua cập nhật Penguin.
Rand đã nói về điều này trong một tập của Whiteboard Fridayvà đưa ra một vài chỉ số mà Google có thể sử dụng thay vào đó
Bởi vì bản chất thay đổi của nhân thức và cách sử dụng văn bản hiển thị liên kết, có lẽ tốt nhất là phải cẩn trọng khi xây dựng liên kết. Cố gắng đừng xây dựng quá nhiều liên kết mà có cùng văn bản hiển thị liên kết giống nhau, đặc biệt nếu liên kết đó không có chất lượng cao, ví dụ như liên kết từ tên miền kém chất lượng, liên kết toàn trang không biên tập, hoặc liên kết có quá nhiều văn bản hiển thị liên kết (để tìm hiểu rõ hơn, kiểm tra bài viết này trên State of Digital). Bạn nên cố gắng làm trang cá nhân liên kết trông tự nhiên nhất có thể – có nghĩa là lấy những liên kết sử dụng thương hiệu hoặc tên công ty của bạn như là văn bản hiển thị liên kết.
Công cụ để đánh giá văn bản hiển thị liên kết
 • Open Site Explorer- nhấp vào thẻ “văn bản hiển thị liên kết”
 • Maiestic SEO
 • AHREFs

Số liệu liên kết

Số liệu liên kết

Khi xây dựng liên kết, bạn rõ ràng sẽ muốn theo dõi bao nhiêu liên kết bạn đã xây dựng được. Bạn cũng sẽ muốn kiểm tra trang web của bạn như thế nào so với đối thủ để xem bao xa (hay còn bao xa nữa) bạn đã đi.
Như chúng ta đã thảo luân trong những chương trước và được thấy trong khảo sát, số liệu liên kết đến trang web của bạn là một dấu hiệu xếp hạng tốt. Tuy nhiên, bạn cẩn nhớ rằng chất lượng cũng phải tương đương, nếu không nói là quan trọng hơn chất lượng.
Như một thủ thuật, số liệu liên kết có thể hữu dụng với chúng ta theo 2 cách:
 1. Đánh giá tiến độ/ sự thành công của chiến dịch xây dựng liên kết
 2. Để theo dõi sự so sánh giữa trang web của bạn và trang web của đối thủ
Cả 2 cách trên vẫn cẩn đề cập đến chất lượng liên kết thì mới có ích cho chúng ta. Khi chúng ta so sánh số liệu liên kết của mình với đối thủ, đôi khi sẽ có khoảng trống giải thích sự khác biệt xếp hạng. Nếu bạn cố gắng để xếp hạng cho từ khóa “bàn gỗ” và trang web ở trang đẩu kết quả có hơn 1000 tên miền liên kết, điều này mang đến cho bạn một cảm giác vững chắc về sự canh tranh cho quyền đó và loại chú ý bạn cẩn để xếp hạng giữa những kết quả đó.
Công cụ đánh giá số liệu liên kết
 • Open Site Explorer
 • Maiestic SEO
 • AHREFs
tên miền liên kết gốc

Tên Miền Liên Kết Gốc

Đừng nhẩm lẫn với số liệu liên kết, tên miền liên kết gốc thậm chí còn là một dấu hiệu xếp hạng đẩy quyền lực với Google. Khi chúng ta nói đến tên miền liên kết gốc, nghĩa rằng chúng ta đang nói đến số lượng tên miền riêng biệt liên kết đến chúng ta, không phải số liệu liên kết.
Ví dụ, nếu CNN liên kết đến bạn từ 5 bản tin khác nhau, đó có thể được xem như là 5 liên kết, nhưng chỉ một tên miền liên kết gốc, bởi vì tất cả đều đến từ cnn.com
Nếu BBC liên kết đến bạn từ một bản tin thì đó là một liên kết và tên miền liên kết gốc.
Số lượng tên miền liên kết gốc là một dấu hiệu mạnh hơn số liệu liên kết bởi vì đây là kim chỉ nam tốt hơn tới sự phổ biến đích thực của một trang web. Nếu bạn quay lại phẩn làm thế nào Google xem liên kết như là “phiếu bẩu” thì với ý nghĩa này, mỗi trang web chỉ có một phiếu bẩu dành cho bạn. Cho dù bao nhiêu lẩn chúng liên kết đến bạn, chúng vẫn chỉ tính như là một phiếu bẩu, điều đó ngăn chặn sự tương đương về số của “thùng phiếu”
Rất nhiều liên kết từ cùng một tên miền có thể là kết quả của một số thứ. Liên kết từ những trang có nhiều nội dung là một cách, nhưng cách thông dụng nhất theo cách chúng tôi gọi là liên kết toàn trang. Một liên kết toàn trang là liên kết mà được đặt vào một loại yếu tố mẫu của trang web, như là tiêu đề đẩu, cuối hay thanh phụ. Ví dụ phổ biến nhất là liên kết “danh sách blog”
(blogroll), bởi vì một danh sách blog thường có ở mỗi trang của trang web.
Nói chung, những loại liên kết này không giá trị như liên kết nội dung từ chỉ một vài trang. Liên kết toàn trang đôi khi có thể là spam, được trả, và không được biên tập theo nghĩa mà Google muốn. Trên thực tế, Moz công bố một trưởng hơp nghiên cứu của một trang web mà bị trừng phạt nặng bởi Google vì không kết hợp liên kết toàn trang trên trang khách hàng. Vì thế, bạn nên cẩn trọng khi sử dụng, chỉ lấy chúng từ những trang web chất lượng cao, và đừng quá công kích với văn bản hiển thị liên kết.
Công cụ để đánh giá văn bản hiển thị liên kết
 • Open Site Explore r- nhấp vào thẻ “tên miền liên kết”
 • Maiestic SEO
 • AHREFs
Sự liên quan của trang liên kết

Sự Liên Quan Của Trang Liên Kết

Luôn có một số tranh cãi liệu rằng sự liên quan là một dấu hiệu mạnh được Google sử dụng để tính toán giá trị một liên kết hay không. Lo-gic nói rằng điều đó có thể, bởi vì là điều tự nhiên để các trang web liên quan liên kết với nhau. Tuy nhiên, nếu bạn lấy một liên kết từ trang chủ BBC tới trang web về cà phê thì sao? Bạn sẽ không từ chối chỉ vì trang web BBC không phải về cà phê.
Nếu chúng ta nhìn xa hơn xây dựng liên kết một chút, chúng ta vẫn muốn có lượng truy cập mục tiêu tới trang web để bạn có thể biến những người thăm trở thành khách hàng. Chỉ với duy nhất lí do này thôi, bạn nên cố gắng đặt liên kết trên trang web ở nơi mà những khách hàng tiềm năng có thể ghé thăm. Điều đó có nghĩa rằng giá trị của liên kết đi xa hơn SEO và có thể trở thành một nguồn thu nhập trực tiếp.
Như đã đề cập trong phẩn văn bản hiển thị liên kết phía trên, có một vài dấu hiệu cho thấy Google đang chuyển dẩn từ văn bản hiển thị liên kết như một dấu hiệu mạnh và, thay vào đó, có thể sử dụng sử phân tích toàn trang để quy ra sự liên quan đến liên kết. Nếu điều đó chứng minh được trường hợp, thì lấy liên kết từ những trang liên quan có thể là một dấu hiệu xếp hạng mạnh.
Ngay bây giờ, thủ thuật tốt nhất là nên tập trung vào chất lượng để đảm bảo rằng bạn được thông qua tài sản liên kết và sự liên quan với ý nghĩa bạn muốn thu hút đúng loại truy cập.
Vị trí của liên kết trên trang

Vị Trí Của Liên Kết Trên Trang

Tưởng tượng bạn sống ở Seattle và bạn có một blog về cà phê. Bạn đang chuẩn bị chia sẻ một liên kết với độc giả đến trang web về một quán cà phê địa phương phục vụ cà phê tươi kinh ngạc nhất từng có. Bạn sẽ đặt liên kết này ở đâu trên trang?
Nếu bạn thực sự muốn độc giả nhìn thấy nó, bạn sẽ đặt nó ở đâu đó thật rõ ràng. Có lẽ trong phẩn thân chính của trang, có lẽ gần đẩu trang, và cũng có lẽ trong nội dung giải thích độ tuyệt vời của quán cà phê đó.
Bạn có lẽ sẽ không đặt liên kết đó ở cuối trang, phải không? Rất nhiều người dùng sẽ không kéo trang xa đến vậy, và thậm chí nếu họ thấy, họ cũng không trông chờ những liên kết hữu ích ở vị trí đó.
Google có thể tìm ra vị trí của một liên kết trên trang, và từ đó có thể chọn đánh giá theo những cách khác nhau. Nếu liên kết đó nằm ở cuối trang, thì Google có thể giảm giá trị của liên kết đó bởi vì họ cho rằng đây không phải là một liên kết hay cho người dùng (nếu không, nó sẽ không bị dấu đi ở cuối trang).
Google cũng có thể sử dụng vị trí của những liên kết trên một trang tính chung. Ví dụ, họ có thể thấy nếu 50% số liên kết tới trang web của bạn là loại nằm ở cuối trang. Điều này cũng báo hiệu xây dựng liên kết kém chất lượng, và Google có thể quyết định điều tra sâu hơn.
Một ví dụ khác là nếu Google tìm thấy 50% số liên kết tới trang web của bạn là ở thanh phụ. Lẩn nữa, điều đó hợp phát, nhưng cũng đưa một dấu hiệu tới Google bạn đang mua liên kết. Rất nhiều kẻ phá hỏng liên kết sẽ đặt liên kết trong thanh phụ của trang trái ngược với nội dung phía trong.
Bởi vì khả năng này, bạn nên đảm bảo rằng bạn lấy liên kết từ những trang web sẵn sàng liên kết từ nội dung phía trong ở chỗ nào có thể. Không có gì sai trái với những liên kết thanh phụ kì quặc đó, nhưng quá nhiều sẽ không phải là dấu hiệu của một trang cá nhân liên kết tốt.
Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza