Mục lục nội dung

Chương 3: Làm sao để bắt đầu một chiến dịch xây dựng liên kết

Làm sao để bắt đầu một chiến dịch xây dựng liên kết là một trong những câu được hỏi rất nhiều của các bạn mới bắt đầu làm xây dựng liên kết

Chiến dịch Xây dựng liên kết là gì?

Một chiến dịch xây dựng liên kết là quá trình tích cực cố gắng tăng liên kết đến trang web của bạn, thường được kèm theo bởi một vài loại mục tiêu bao trùm. Nó sẽ sử dụng tài sản thuộc về trang web để có được những liên kết đó, và tài sản có thể là bất cứ thứ gì từ nội dung và bản tin về sản phẩm và dịch vụ.

Kết cấu một chiến dịch xây dựng liên kếtKết cấu một chiến dịch xây dựng liên kết

Có rất nhiều thành phẩn trong một chiến dịch xây dựng liên kết; một số sẽ rất quan trọng dẫn đến thành công và số khác sẽ hữu dụng nhưng không quá cẩn thiết. Phẩn nhiều sẽ dựa vào sự kết hợp với những tài sản và tài nguyên có sẵn của bạn.

Đặt mục tiêu

Xây dụng liên kêt là một hình thức marketing online, và với bất cứ hình thức marketing nào, bạn cũng nên bắt đẩu với mục tiêu.
Biêt được mục tiêu của chiên dịch ngay từ khi bắt đẩu sẽ giúp đám bảo rằng bạn tạo ra một chiên lược cho bạn cơ hội chiên thắng nhiều nhất. Bạn cũng cẩn đảm bảo rằng mục tiêu của chiên dịch liên kêt có mối quan hệ chặt chẽ với mục tiêu chung của công việc kinh doanh.
Ví dụ, “xây dụng 10 liên kêt” không phải là một mục tiêu tốt nêu xây dụng 10 liên kêt không có một chút ảnh hưởng nào lên sụ thành công chung trong kinh doanh.
Ở đây, chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ. Chúng ta được biêt rằng liên kêt là phẩn quan trọng nhất của thuật toán xêp hạng công cụ tìm kiêm.
Bởi vậy, liệu đặt ra mục tiêu với nhiều liên kêt hơn giúp nâng cao xêp hạng?
Giúp nâng cao xếp hạng là giúp có nhiều lượt truy cập hơn và cũng giúp mang đến nhiều khách hàng hơn, phải vậy không? Tất cả đều đúng, nhưng vấn đề là thi thoảng sẽ rất mất thời gian cho những liên kết bạn mới xây có ảnh hưởng chung tích cực lên bảng xếp hạng. Không hề đơn giản là xây dựng liên kết một ngày và nhìn thấy sự cải thiện ngày sau đó. Điều này phẩn nào đó đúng trong các ngành công nghiệp cạnh tranh.
Điều này đặt ra một vấn đề cho SEO bởi vì rất khó để chỉ ra rằng một chiến dịch xây dựng liên kết thành công, thậm chí là đạt được những mục tiêu nhất định.
Bởi vì lí do như vậy, rất quan trọng không chỉ trong việc đặt ra mục tiêu thực tế, mà còn phải đảm bảo rằng mục tiêu bạn đưa ra sáng suốt hơn “xây dựng X liên kết”. Mục tiêu cẩn được kết nối chặt chẽ với mục tiêu thực tế của tổ chức và cuối cùng là có ảnh hưởng tích cực lên .. .Ví dụ, bạn có thể muốn tăng lượng truy cập tìm kiếm để tăng doanh thu. Vào cùng lúc đó, bạn cẩn phải giáo dục những người xung quanh rằng SEO và xây dụng liên kêt không thành công qua một đêm và kêt quả không tức thời. Như bất cứ marketing tốt nào, sụ tập trung cẩn phải dài hạn, không phải sụ chiên thắng nhanh chóng qua một đêm.
Tìm kiếm tài sản của bạn

Tìm kiếm tài sản của bạn

Trái tim của bất cứ chiến dịch xây dựng liên kết nào là tài sản mà bạn định sử dụng để thu hút và tự sinh liên kết. Công việc này được biết đến như là “bản lề” để làm mọi người quan tâm về cái mà bạn đưa ra, và sẽ kéo họ vào liên kết với bạn. Tài sản rất đa dạng từ kinh doanh cho đến doanh nghiệp và bạn cần nhận ra loại tài sản nào mà doanh nghiệp bạn là tạo hứng thú cho người khác và có thể sử dụng trong xây dựng liên kết.
Ví dụ của tài sản:
 • Nội dung
 • Dữ liệu
 • Sản phẩm
 • Dịch vụ
 • Con người
Một loại tài sản khác mà SEO mũ đen vẫn sử dụng là tiền. Rõ ràng, tất cả tài sản có thể đòi hỏi đẩu tư theo một số loại, nhưng những SEO này tiếp cận việc mua lại liên kết bằng giao dịch tiền mặt đơn thuần. Mua bán liên kết đi ngược lại chỉ dẫn của Google, và nếu một trang web bị bắt gặp tham gia thủ đoạn này, có nghĩa rằng sẽ nhận hình phạt nặng và giảm lượng truy cập. Mua bán liên kết rất rủi ro và thường những rủi ro này sẽ có ảnh hưởng hơn sự mất mát tiềm ẩn, vì thế chúng tôi đề nghị không sử dụng nó.
Bạn cũng cẩn chắc chắn rằng tài sản bạn tạo ra liên quan đến khán giả bạn muốn thu hút. Aleyda Solis đặt tất cả trên môt con đường dài đáng được quan tâm

Loại liên kết nào bạn cần

Khi định hình chiến lược cho chiến dịch xây dựng liên kết, bạn sẽ cẩn nghĩ về các loại liên kết bạn cẩn có. Có đa dạng các loại để suy nghĩ:
 1. Liên kết đến trang chủ
 2. Liên kết đến những trang “chuyên sâu” (như là trang sản phẩm hay thể loại)
 3. Liên kết chứa tên thương hiệu/ công ty
 4. Liên kết chứa từ khóa bạn nhắm đến
Thêm vào đó, sẽ có thêm các kết hợp những loại trên, như là một liên kết thương hiệu đến một trang chuyên sâu. Định hình loại liên kết nào bạn cẩn sẽ bắt đẩu với việc phân tích liên kết chi tiết về trang vvebcủa bạn, cũng nhưquan sát bạn xếp hạng nhưthế nào trong một số từ khóa nhất định so với đối thủ. Bạn có thể sử dunqOpen Site Explorerđể chạy loại phân tích này và xem hổ sơ liên kết của bạn hiện tại trông như nào.
Bài phẩn tích sẽ chỉ ra cơ hội cải thiện.Ví dụ, bạn có thể thấy bạn không được xếp hạng bởi một trong những từ khóa chính. Sau khi phân tích liên kết, bạn tìm ra rằng bạn không có liên kết nào dẫn đến trang web của bạn mà chứa từ khóa này, hoặc, bạn tìm ra rằng trang chuyên sâu liên quan nhất không có liên kết nào dẫn đến nó. Nếu bạn nhận ra một điều gì như vậy, bạn có một vấn đề rõ ràng mà cẩn giải quyết. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa rằng chiến lược của bạn cẩn kèm theo việc cố gắng xây dựng liên kết đến trang chuyên sâu mà hiện tại không có bất cứ liên kết nào và không được xếp hạng bởi các từ khóa mục tiêu của bạn.

Tìm kiếm mục tiêu liên kết

Điều đẩu tiên bạn cẩn nghĩ đến là những đối tượng nào bạn nên liên hệ, bởi bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang liên hệ đến người mà có vẻ cũng thích thú đến nội dung của bạn. Nếu bạn liên hệ với những người bất kì, tỷ lệ phản hổi của bạn sẽ thấp hơn rất nhiều và bạn có thể mang đến cho bản thân và trang web tiếng xấu.
Lý tưởng hơn thì trước khi bạn thực sự bắt đẩu chiến dịch xây dựng liên kết, bạn nên có ý tưởng sơ về việc ai sẽ quan tâm đến những gì bạn đang làm. Nếu bạn tạo ra một mẩu nội dung mà bạn muốn liên kết đến, như là thiết kế đổ họa, bạn cẩn hỏi bản thân ngay từ lúc ban đẩu của quá trình rằng ai sẽ quan tâm đến nó. Quan trọng hơn cả, ai sẽ đủ quan tâm để thực sự liên kết đến nó?
Phẩn cuối cùng này rất quan trọng. Trong khi bạn thấy khá dễ dàng để thu hút mọi người vào nôi dung của mình, thì thực sự sẽ có môt mức cam kết mới rằng họ sẽ thực sự liên kết đến nó. Liên kết đến môt thứ gì đó đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian, thế nên bạn cẩn khiến cho người đó đủ quan tâm mà không ngại phải làm việc này. Rào cản làm nôi dung của bạn được chia sẻ trên mạng xã hôi sẽ thấp hơn nhiều. Nhiều người có tài khoản Twitter hay Facebook hơn là môt trang web hay blog, điều đó làm họ thấy dễ dàng chia sẻ hơn.

Vây Làm Sao Để Mọi Người Đủ Quan Tâm Đến Liên Kết?

Bạn cẩn tìm một bản lề để làm mọi người quan tâm. Bạn cẩn đưa bản lề này vào nội dung của mình ngay lúc ban đẩu. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra bản lề của mình thì đến thời điểm bạn bắt đẩu tiếp cận, bạn sẽ thấy rằng không một ai quan tâm về mục đích của nội dung, kết quả là bạn sẽ cống hiến rất nhiều thời gian để phác thảo ra nội dung mà không một ai quan tâm đến.
Làm sao để mọi người quan tâm đến liên kết

Một vài bản lề bạn có thể nghĩ đến

 • Tin tức
 • Hài hước
 • Đáng bàn cãi
 • Sự hình dung dữ liệu
 • Cạnh tranh
 • Bản ngã
 • Nội dung dài, chi tiết
Có rất nhiều kiểu bản lề, nhưng những cái phía trên có thể ít nhất đưa cho bạn một số suy nghĩ về việc bạn sẽ đưa ra cho mọi người cái gì mà làm cho họ muốn liên kết đến.
Môt ví dụ đơn giản ở đây là đi vào trang chủ Facebook và quan sát những kiên kết nào mọi người đang chia sẻ.
Viết ra đặc tính của từng liên kết và cố thử tìm kiểu mẫu. Có khả năng là những liên kết được chia sẻ trên Facebook rất buồn cười, bởi vì rất nhiều người sử dụng nền này cho các vấn đề cá nhân và có lẽ không chia sẻ các vấn đề nghiêm trọng ở đó, ngoại trừ các tin tức lớn và chủ đề gây bàn cãi. Bây giờ đi tới và quan sát trang chủ Twitter của bạn, ghi ra những loại liên kết được chia sẻ và tự hỏi vì sao. Bạn có thể tìm thấy những nôi dung dài, nhiều thông tin được chia sẻ trên Twitter hơn là trên Facebook.
Mục tiêu cho liên kết

Định hình bạn đọc mục tiêu cho liên kết

Khi ý tưởng được vạch ra, sẽ không quá khó để tìm ra ai sẽ nằm trong vòng những bạn đọc mục tiêu. Nhìn chung, bạn chỉ cẩn tư duy những đối tượng liên quan đến nội dung của mình. Thử quan sát ví dụ sau đây.
Tưởng tượng bạn đang đặt các mẩu nội dung với nhau để làm tiêu đề, Chỉ Dẫn Cuối Cùng Để Nướng bánh cupcake Hoàn Hảo. Bạn làm ra nội dung này bởi vì bạn sở hữu một cửa hàng bánh
bán cupcake cũng như những thứ đáng yêu khác.
Ai quan tâm đến chỉ dẫn này?

 

Blogger ẩm thực:Một lựa chọn rõ ràng
Blogger là bố mẹ:Họ sẽ muốn dạy những đưa trẻ của mình cách làm cupcake và chỉ dẫn của bạn sẽ chỉ cho họ làm sao để làm
Các trang web công thức:Bởi vì chỉ dẫn của bạn sẽ chứa rất nhiều công thức cho nhiều loại cupcake khác nhau
Các trang web về tiệc:Không buổi tiệc nào hoàn hảo mà không có một đĩa bánh cupcake

 

Chỉ với một hay hai phút suy nghĩ, chúng ta rất dề dàng nghĩ ra 4 loại trang web có thể hứng thú với hướng dẫn cupcake. Bây giờ chúng ta có thể bắt đẩu chi tiết hơn để có ý tưởng tốt hơn về
việc liệu chúng ta có cơ hội có liên kết từ nó hay không.
Kĩ thuật tìm kiếm mục đích liên kết
Trong phẩn này, tôi sẽ nói ngắn gọn một vài kĩ thuật đơn giản bạn có thể sử dụng để biến ý tưởng của một “blogger ẩm thực” thành một danh sách dài những trang web mà bạn có thể liên hệ.

Tìm kiếm danh sách blogger

Cho đến nay nơi đơn giản nhất để bắt đẩu là tìm kiếm trên Google như thế này:
Tìm danh sách blogger
Tìm kiếm đơn giản này đưa cho tôi rất nhiều những danh sách dài để lướt qua. Lợi thế lớn của việc sử dụng kĩ thuật này là một người khác có thể làm phẩn việc nặng cho bạn bằng cách chữa danh sách.
Một khi bạn tìm ra danh sách như vậy, bạn có thể nhanh chóng lấy các URL từ trang web sử dụng công cụ nhưScraper- một công cụ hỗ trợ (plug-in) của Google Chrome. Bạn đơn giản chỉ nhấp vào một trong những URL và nhấp vào “tương tựScrape” (Scrape similar)
Bạn sau đó có thể sao chép danh sách vào Google Docs hoặc bảng tính của riêng bạn. Từ đây, bạn có thể sao chép và dán tất cả các URL vào một công cụ như là mở URL (URL opener), cái
mà có thể mở tất cả URL cho bạn với một lẩn nhấp. Bạn cũng có thể lướt qua tất cả, xem chúng liệu có liên quan đến nội dung của bạn, và nếu có, tìm chi tiết liên hệ.

Tìm Blogger trên Twitter

Followerwonklà một dụng cụ tuyệt vời cũng là một phẩn của công cụ MoZ( và nếu bạn có theo dõi Moz Pro, bạn có thể sử dụng miễn phí. Nó cho phép bạn làm tất cả mọi thứ thú vị với tài khoản Twitter( nhưng đặc trưng chúng ta hứng thú cho phép bạn tìm kiếm các bộ nhớ (bios) Twitter. Chúng ta sẽ tìm “blogger cupcake” để xem liệu chúng ta có thể tìm thấy bất cứ ai trên Tvvitter đã đề cập đến “blogger cupcake” trong bộ nhớ của họ:

 

Tìm bloger trên twistter
Bạn có nhiều lựa chọn như là số lượng người theo dõi và địa điểm( nhưng hiện tại chúng ta muốn giữ việc tìm kiếm rộng rãi.
Kết quả cho ra 12 người trên Twitter:
Sau đó bạn có thể tải xuống những kết quả này vào một bảng tính để dễ chọn lọc hơn. Nó cũng sẽ chỉ cho chúng ta thấy liệu chúng có trang web hay không:
Hóa ra trong số 12 kết quả, chúng ta tìm thấy 8 trang web độc nhất:
Kết quả tìm kiếm
Không phải là một kết quả tổi cho vài phút làm việc! Chúng cũng siêu liên quan đến nội dung của chúng ta, vì vậy chúng ta biết rằng mình có cơ hội lớn có được liên kết, và ít nhất, có một vài phản hổi tốt từ blogger.

Truy vãn dữ liệu nâng cao

Có rất nhiều cách để tìm kiếm trên Google mà không rõ ràng ngay lập tức với người dùng như chúng ta. Chúng tôi quen với việc tìm kiếm một chuỗi từ khóa và đây là cách mà 99% người dùng. Google cũng sử dụng, nhưng, có một tập hợp các công cụ tìm kiếm có sẵn mà có thể làm cho kết quả quả chúng ta tập trung và đặc trưng cái chúng ta muốn hơn rất nhiều.
Với xây dựng liên kết, điều này có nghĩa là chúng ta có thể lọc ra những trang web mà có lẽ không hữu dụng với chúng ta và dành thời gian nhìn qua một trang hữu dụng. Đây là một vài ví dụ sử dụng tìm kiếm nâng cao:
Truy vân dữ liệu nâng cao
Hãy chú ý phẩn “inurl:resources”. Điều này báo cho Google chỉ hiển thị kết quả có từ “resources” trong URL. Đây là một ví dụ khác mà Google cho chúng ta thấy:
http://cupcake-undergr0und.bl0gsp0t.c0m/p/res0urces.html
Đây là một mục tiêu liên kết tiềm năng, bởi vì chỉ dẫn cuối cùng của bạn đến cupcake là một nguồn có thể tạo hứng thú cho người ghé thăm blog về cupcake. Vì vây, liên hệ với chủ của blog này và hỏi họ cho phép chỉ dẫn của bạn như là một nguồn có thể liên kết cho bạn.
Hãy quan sát ví dụ khác
Ví dụ về truy vấn nâng cao
Chúng ta có kết hợp 2 tìm kiếm nâng cao ở đây. Đẩu tiên, chúng ta sử dụng từ bổ nghĩa “intitle:resources” cái mà nói cho Google chỉ hiển thị kết quả có từ “resources” trong tiêu đề trang. Điều này rất hữu ích bởi vì thi thoảng từ không được dùng trong URL, vì thế, tìm kiếm nâng cao trước kia của chúng ta (với inurl:) sẽ không tìm được chúng.
Chúng ta cũng sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh từ cupcake. Điều này nói với Google chỉ trả về kết quả có nhắc đến cupcake trên trang. Điều đó cũng hữu dụng trong trường hợp này bởi vì tìm kiếm “blogger ẩm thực” có thể hơi quá rộng và chúng ta phải tìm hiểu rất nhiều trang web mà không hề liên quan tới chủ đề cupcake.
Bây giờ bạn có 3 phương pháp có cơ sở để tìm kiếm các mục tiêu liên kết có liên quan, và ở điểm này, bạn sẽ có thể có một danh sách dài trên bảng tính. Nhưng, bạn cẩn làm việc nhiều hơn trước khi liên hệ chủ trang web.

Tìm Hiểu Nhiều Hơn về Diện Mạo Chúng Ta Nhắm Đến

Nếu bạn muốn có tỷ lệ phản hổi cao với sự tiếp cận, bạn cẩn dành một ít thời gian để đảm bảo rằng trang web bạn tìm ra liên quan nhất có thể.
Bạn có thể làm việc này bằng cách dành thời gian tìm hiểu về blogger bạn hướng đến, ghé thăm trang web của họ, đọc qua các nôi dung, cố gắng hiểu họ thích và không thích điều gì. Cũng nhìn qua các mạng lưới xã hôi của họ như là Twiter để xem những liên kết nào họ chia sẻ gần đây.
Đặc biệt, chú ý vào việc họ có chia sẻ nôi dung của người khác không hay chỉ quảng cáo cho bản thân. Lí tưởng nhất, bạn hãy tìm môt vài chứng cứ rằng họ chia sẻ những nguồn bên ngoài, bởi vì đó là điều bạn sẽ yêu cầu họ.
Khi bạn đi qua từng trang web, ghi chú lại những gì họ chia sẻ và những gì làm họ hứng thú. Điều này tối quan trọng bởi vì bạn sẽ cần thông tin này sau đó, khi bạn liên hệ với họ. Nếu không thì bạn sẽ chỉ gửi cho họ môt email chung chung có sẵn mà không cá nhân hóa dành cho họ chút nào.
Một mánh khóe nhỏ dễ chịu bạn có thể sử dụng ở đây, đó là đặt URL của blog vào một công cụ như là Taqcrovvd cái mà sẽ phân tích nội dung trang và chỉ cho bạn từ nào được nhắc đến nhiều nhất.

Tìm chi tiết liên hệ

Khi bạn quyết định rằng blog đó sẽ nằm trong mục tiêu bạn đọc và có vẻ liên quan, bạn sẽ cẩn phải tìm chi tiết liên hệ. Điều này không hề rắc rối, nhưng ở đây sẽ có một vài gợi ý để bạn tăng tốc mọi thứ lên một chút.

Kiểm tra Tiêu đề trên và dưới (Header và Footer) đẩu tiên

Phẩn lớn thời gian, bạn sẽ tìm một liên kết đến một trang liên hệ trên tiêu đề trên hoặc dưới của một trang web, bởi vậy kiểm tra những khu vực này trước. Nếu bạn không thể nhìn thấy trang liên hệ, thử mục “About” thường có chi tiết danh sách liên hệ.

Cài đặt ToutApp cho Google Chrome

ToutApp là môt plug-in nhỏ của Google Chrome mà tích cực cố gắng và tìm kiếm địa chỉ email trên môt trang cho bạn. Khi tìm thấy môt địa chỉ, nó sẽ được làm đâm trên thanh công cụ Chrome của bạn và bạn có thể nhấp vào đó để tìm địa chỉ email.

Ưu tiên các mục tiêu liên kết

Ở điểm này, bạn có lẽ có môt danh sách lớn các mục tiêu liên kết, và bạn cần ưu tiên chúng mà phân chúng thành các nhóm mà bạn có thể tùy chọn tin nhắn với hiệu quả cao nhất.
Có một vài cách để ưu tiên các mục tiêu liên kết cho tiếp cận:
 • Bằng thủ thuật tên miền (domain metrics), ví dụ, PageRank, Domain Authority (Đô uy tín của tên miền)
 • Bằng sức ảnh hưởng của blogger, ví dụ, lượng người theo dõi Twitter
 • Bằng khả năng liên kết, ví dụ, môt blogger cupcake với môt blogger ẩm thực nói chung.
Hãy quan sát những điều trên chi tiết hơn

Thủ thuật tên miền

Chúng ta sẽ nói chi tiết về thủ thuật tên miền ở Chương 5.Bây giở, tất cả những gì chúng ta cẩn biết là những thủ thuật này có thể đo được giá trị của mục tiêu liên kết cũng như có thể đo được giá trị của các liên kết riêng lẻ.
Có 2 thủ thuật tên miền chính được sử dụng khi lọc và phân loại mục tiêu liên kết: PageRank và Domain Authority. Bạn có thể, dĩ nhiên, ghép những thủ thuật tên miền cho từng trang web một, nhưng điều này sẽ tốn nhiều thời gian hơn, có một vài công cụ có sẵn có thể giúp bạn thu thập dữ liệu với số lượng lớn.
Bạn có thể dùng PageRank với mục tiêu của mình bằng cách sử dụng Excel và plug-in công cuSEO cho excel.
Bạn cũng có thể đưa Domain Authority vào bảng tính Excel bằng cách sử dụng plug-in Link-APIbởi SEOgadget.
Một khi bạn có những thủ thuật này, bạn có thể làm một cuộc phân loại nhỏ trong Excel từ cao nhất đến thấp nhất, và nếu bạn chọn, bạn có thể xóa mục tiêu liên kết mà không có thủ thuật tên miền đủ cao. Điều này đặc biệt có ích nếu bạn có môt lượng lớn các trang web và bạn cảm thấy không đủ thời gian để liên hệ tất cả. Tôi có ý định phân loại bằng PageRank đẩu tiên và loại bỏ 30 bất cứ thứ gì có điểm dưới 1. Nếu tôi có lượng kết quả lớn, tôi có thể loại bỏ bất cứ thứ gì dưới điểm 2.
Sau đó tôi phân loại Domain Authority và nhìn chung sẽ loại bỏ những thứ dưới DA30 hay DA 35, nếu tôi có danh sách dài. Điều này không chính xác là khoa học, tuy nhiên, bởi vì một trang web mới mà có thể rất tốt và liên quan thì cũng khó tích lũy đủ PageRank hay Domain Authority. Tuy nhiên, nếu bạn có một danh sách lớn những mục tiêu liên kết tiềm năng, bạn vô cùng muốn giảm thiểu xuống để bạn có một bộ những trang web còn lại có chất lượng tốt để làm việc cùng.

Ảnh hưởng của Blogger

Một phẩn quan trọng của việc có nhiều người ghé thăm đến nội dung của bạn nhất có thể là làm những người có tẩm ảnh hưởng chia sẻ nó. Chỉ một người có tẩm ảnh hưởng chia sẻ nội dung của bạn cũng đã có thể dẫn đến tác động lan tỏa, khi nhiều người theo dõi họ cũng chia sẻ nó. Vì vậy, cho dù một blogger không có vẻ không liên quan đến một tên miền đặc biệt mạnh, đừng chiết khấu cho họ trước khi bạn kiểm tra xem họ ảnh hưởng như thế nào trên mạng xã hội.
Một lẩn nữa, bạn có thể đơn giản đến từng trang cá nhân xã hội của họ để tìm ra xem họ có bao nhiêu người theo dõi. Hãy nhớ rằng chúng ta sử dụng Followerwonkđểtìm những người tiềm nằng để liên hệ. Vậy, Folloerwonk cũng sẽ cho bạn những thủ thuật cho từng người, như là bao nhiêu người theo dõi họ và điểm ảnh hưởng của họ là mấy. Nếu bạn tải xuống môt csv từ Followerwonk, bạn sẽ thấy một cột bao gổm điểm ảnh hưởng.
Influence Score
Phân loại đơn giản cột này để tìm ra người nào trên Twitter có tẩm ảnh hưởng nhất. Đó là những người bạn muốn nhắm đến đẩu tiên bởi vì họ có khả năng chia sẻ nội dung với lượng người theo dõi đã có.

Khả năng liên kết

Đây là nơi nghiên cứu thủ công của bạn trở lại. Khi bạn tìm kiếm những mục tiêu liên kết tiềm năng, bạn cẩn cố gắng đánh giá khả năng chúng được liên kết đến nội dung của bạn. Không có một công cụ nào có thể làm điều này cho bạn và bạn cũng cẩn nghĩ ra phương cách riêng xác định điều đó. Một cách đơn giản là tính điểm chúng trên thang điểm 1 -5, với 1 là không có khả năng liên kết và 5 là rất có khả năng liên kết.
Câu hỏi bạn cẩn tự hỏi khi chấm điểm là:
 • Chúng có chia sẻ nội dung ngoài trước đây không?
 • Chúng có siêu liên quan đến nội dung của mình không (ví dụ: một blogger cupcake nên có điểm cao hơn một blogger ẩm thực chung)
 • Blog của họ có hoạt động không; ví dụ: họ có viết blog trong vòng một tháng trước không?
Những câu hỏi này sẽ là kim chỉ nam về khả năng chúng liên kết đến bạn.

Khi bạn tập hợp những thông tin này, bạn nên phân loại tất cả để có một danh sách những blogger mà:

 1. Có khả năng liên kết đến bạn
 2. Có thủ thuật tên miền cao
 3. Có lượng theo dõi xã hội tốt
Đây là những trang web mà bạn nên liên hệ trước tiên và với những tin nhắn được tùy chọn và viết riêng cho họ. Lướt qua trang web của họ lẩn nữa và cố gắng tìm ra những gợi ý có thể chỉ dẫn cho bạn cái gì cẩn đưa vào email. Điều này sẽ giúp tin nhắn của bạn đáng tin cậy hơn và tránh bắt gặp những email tiếp cận không được cá nhân hóa.
Nhưng trang web này cũng có quyền hạn để “chia sẻ” nôi dung của bạn. Điều này có nghĩa là những trang web khác cũng sẽ biết đến nôi dung đó, có lẽ thâm chí không cẩn bạn phải làm bất cứ liên hệ thủ công nào đến họ.
Ở điểm này, bạn cẩn có môt danh sách những trang web chất lượng mà có khả năng hứng thú với nôi dung bạn vừa tạo hay chiến dịch bạn đang vân hành. Bạn có chi tiết liên hệ của chúng và biết ưu tiên cái nào quan trọng hơn. Bây giờ đã đến lúc bắt đẩu liên hệ rồi.
Tiếp cận

Tiếp cận

Bây giờ chúng ta thực sự cẩn liều mình và bắt đẩu nói với mọi người về nội dung hay chiến dịch tuyệt vời của mình. Bạn nên bắt đẩu với mục tiêu cấp độ cao bởi vì chúng không chỉ mang đến cho bạn kết quả cao nếu họ phản hổi tốt mà bạn có thể sử dụng chúng như một bằng chứng xã hội sau này, khi bạn tiếp cận đến những trang web nhỏ hơn. Nếu những trang web nhỏ hơn thấy một người có tẩm ảnh hưởng thích nội dung và chia sẻ nó, họ cũng sẽ cởi mở với bạn hơn khi
bạn liên hệ.

Bạn đang liên hệ với một người thật

Không có bộ máy nào phía sau những trang web bạn liên hệ mà chọn liệu rằng có trả lời bạn hay không. Đó là một người thật, trên thực tế, người có lẽ đang nhận rất nhiều email tiếp cận nếu họ có blog phổ biến. Họ là người thật và xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra để làm họ nhận ra rằng bạn không chỉ là một kẻ spam hay một chương trình email tự động. Chúng ta sẽ nói về một vài cách cụ thể bạn có thể làm sau trong cuốn hướng dẫn này, nhưng bây giờ, hãy nhớ bạn đang liên hệ với một người thật. Tự hỏi bản thận bạn nói chuyện như thế nào với người đó nếu bạn gặp họ ngoài đời thực. Bạn có một cuộc trò chuyện thực sự với họ, không phải là cuộc trò chuyện tương tự như bạn có với người khác bạn gặp trong ngày.
Tôi cũng không nghĩ là một blogger thức dây vào buổi sáng với ý thức, “Hmm, mình nên liên kết với ai hôm nay?” Họ không bao giờ lên kế hoạch liên kết với bạn; họ có những việc khác mà có ưu tiên cao hơn những gì bạn cung cấp cho họ. Bởi vây, bạn không nên nghĩ rằng một blogger chịu ơn bạn; đó là công việc của bạn là cho họ biết vì sao bạn xứng đáng với thời gian, sự chú ý và giúp đỡ của họ.
Nếu ý tưởng liên hệ với một người thực và nói cho họ về nội dung của mình làm bạn hơi lo lắng, thì hãy kiểm tra và chắc chắn nội dung của bạn có thể chia sẻ và có giá trị như bạn nghĩ. Trong khi quá tự đại có thể là một sai lẩm thì bạn nên cảm thấy tự tin vừa đủ về ý tưởng của mình để những con người thực cũng sẽ phản ứng tốt. Nếu bạn đi bộ đến một ai đó trên đường và chỉ cho họ những gì bạn đang làm việc, liệu họ có phản ứng tốt? Nếu không, bạn có lẽ nên làm việc nhiều hơn trước khi bạn bắt đẩu tiếp cận.

Làm sao để phác thảo tin nhắn

Nhớ rằng những blogger mà bạn liên hệ có thể là những người bận rộn, thậm chí còn hown vậy nếu họ sở hữu blog phổ biến với lượng theo dõi lớn. Tin nhắn của bạn cẩn đủ chi tiết để giải thích tại sao họ nên quan tâm, trong khi cũng đủ ngắn gọn để họ đọc hết tất cả và không cảm thấy chán hay xóa hẳn tin nhắn đi.
Đây là một vài điểm cẩn nhớ để phác thảo tin nhắn:
 • Nói với họ tại sao họ nên quan tâm đến bạn
 • Nói với họ bạn muốn họ làm gì
 • Chỉ cho họ thấy bạn đáng tin cây và không phải người spam.
Hãy cùng quan sát những đều trên chi tiết hơn

Nói Với Họ tại sao họ nên quan tâm đến bạn

Nếu bạn đang ở thời điểm này cùng với chiến dịch xây dựng liên kết, bạn không nên cảm thấy vướng mắc khi viết điều này. Nếu bạn làm việc với một mẩu nội dung, ngay từ lúc ban đẩu, bạn nên xác định câu trả lời cho câu hỏi, “Tại sao ai đó đủ quan tâm để liên kết đến nó?”
Ghi nhớ những bản lề của chúng ta trước đó
 • Tin tức
 • Hài hước
 • Đáng bàn cãi
 • Sự hình dung dữ liệu
 • Cạnh tranh
 • Bản ngã
 • Nội dung dài, chi tiết
Nội dung của bạn có phù hợp với một trong những bản lề trên? Nếu không, liệu có điều gì đó khác duy nhất về nội dung mà làm người ta quan tâm đến?
Blogger bạn liên hệ có lẽ hoạt động trong ngành của bạn và sẽ biết nhiều về chủ đề của nội dung của bạn, vậy hãy xem qua các bài viết blog gần đây, và nếu có thể liên kết chúng đến lí do bạn nghĩ họ nên quan tâm.
Ví dụ như, nếu bạn liên hệ với blogger là người hâm mộ phim cuồng nhiệt, họ có lẽ sẽ viết bài blog gần đây về phim mà họ thực sự thích. Nếu nội dung của bạn có tham gia hay liên quan đến phim mà họ viết bài về, hãy đề cập! Điều này không chỉ nói với họ tại sao họ nên quan tâm đến nội dung của bạn, mà còn chỉ ra rằng bạn dành thời gian đọc blog của họ, hơn là chỉ gửi cho họ một email theo mẫu.

Nói Với Họ Bạn Muốn Họ Làm Gì

Rất nhiều email tiếp cận đi vòng quanh chủ đề mà người gửi thực sự muốn. Một số có thể không dám nhắc đến từ “liên kết” hay “SEO” vì sợ blogger sẽ đánh dấu email là spam. Tuy nhiên, chúng ta cẩn thực sự tìm ra cách để làm những blogger hành đông như chúng ta muốn. Đôi khi, hành đông có thể CHỈ về môt liên kết đơn giản. Nó có thể về môt vài thứ, bao gổm:
 • Chia sẻ nôi dung của bạn trên mạng xã hôi như Twitter, Facebook hay Google+
 • Đánh dấu nôi dung nếu đó là môt thiết kế đổ họa hay widget
 • Chấp nhân bài viết từ bạn, liên hệ đến nôi dung của bạn và liên kết lại đến nó
 • Blogger viết môt phẩn nhân xét về nôi dung của bạn và liên kết đến nó
Đó chỉ là một vài ví dụ, nhưng bạn có thể thấy rất nhanh rằng có những cấp đô hành đông khác nhau và rào cản với mỗi cấp độ cũng khác. Ví dụ, blogger mất thời gian viết mẩu nội dung biên tập về chủ đề và liên kết đến nội dung của bạn là một yêu cẩu lớn. Ngược lại, đơn giản chia sẻ trên mạng xã hội của họ sẽ chỉ mất một vài phút là nhiều nhất.
Bạn nên cân nhắc điều này khi phác thảo tin nhắn và nhận thức được rằng bạn càng hỏi một blogger nhiều thì nội dung của bạn càng phải có tính thuyết phục và thú vị hơn.
Những hành động trên không phải loại trừ lẫn nhau. Bạn có thể có những kết quả rất tốt nếu một blogger có tẩm ảnh hưởng liên kết đến bạn VÀ chia sẻ liên kết của bạn với mạng xã hội của họ. Cùng lúc đó, bạn cũng có thể sử dụng một chiến thuật tinh tế nếu bạn nhận một phản hổi hơi tiêu cực. Ví dụ, nếu hành động đẩu tiên của bạn để thu hút blogger là viết một bài biên tập trên trang của họ và họ nói không, nhưng họ thích điều bạn vừa làm, bạn có thể theo dõi và yêu cẩu một lời đáp trả thay vào đó. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn liên hệ với một blogger có tẩm ảnh hưởng mà không hề thay đổi quyết định một khi đã nói không, nhưng lại là những người có vẻ có lượng theo dõi xã hội lớn không ngại chia sẻ nội dung.
Một cách theo dõi khác với kịch bản này có thể là bạn đề nghị viết một bài cho họ. Đây là một cách giải quyết tốt nêu họ thích nội dung nhưng không đủ thời gian để viết về nó. Thường thì bạn sẽ muốn sử dụng loại theo dõi này với những trang web rất mạnh bởi vì chúng đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực từ bạn để biến nó thành sự thật.
Bạn là người đáng tin cậy chứ không phải spam

Chỉ Cho Họ Thấy Bạn Đáng tin cậy Và Không Phải Người Spam

Tất cả là về việc cá nhân hóa tin nhắn của bạn để blogger không ngay lập tức coi là spam hay bấm nút xóa. Hãy nhớ rằng những blogger nổi tiếng sẽ nhận rất nhiều email tiếp cận, vì vậy rất đáng dành thời gian để làm những email của bạn trông khác biệt và tùy chỉnh riêng với họ. Có rất nhiều cách để làm việc này mà không phải thêm vào quá nhiều thời gian vào quá trình của bạn hay làm ảnh hưởng đến chất lượng. Đây là một vài cách:
 • Sử dụng tên của họ
 • Sử dụng chữ kí email hợp lệ
 • Sử dụng dòng chủ đề tốt
 • Sử dụng địa chỉ email thành thực
 • Nhắc đến điều gì đặc biệt về công việc
 • Sửdụng vị trí của bạn (nếu liên quan) của họ
Hãy cùng quan sát những điều trên chi tiết hơn.

Sử Dụng Tên Của Họ

Nghe có vẻ đơn giản và không hề phức tạp, nhưng rất nhiều người không dành thời gian để làm điều này mặc dù nó không hề mất quá nhiều thời gian. Điều này có thể tạo nên sự khác biệt lớn và giúp bạn có thêm sự chú ý bạn cẩn để đưa đến nôi dung chính.
Đây là một vài mẹo khi tìm tên một ai
 • Kiểm tra trang giới thiệu (About)
 • Kiểm tra tên tác giả dưới mỗi bài viết blog
 • Nhấp vào những tài khoản phương tiện xã hôi để xem tên họ có được lên danh sách không
 • Nhập email của họ vào môt công cụ như là Rapportive(Gmail) hay Xobni (Outlook) có thể tìm thêm thông tin liên quan đến địa chỉ email
Nếu bạn hoàn toàn không tìm được tên của họ, sử dụng những câu như “Xin chào” là ổn nhưng tránh sử dụng những thứ như “Chào nhà quản trị mạng” (Hi VVebmaster) hay “Chào blogger” (Hi blogger) vì những điều đó được sử dụng bởi những người spam email hàng loạt và bạn muốn tránh kết giao với điều đó!

Sử Dụng Dòng Chủ Đề Tốt

Trước khi bạn mởemail, blogger sẽ xem dòng chủ đề. Nếu bạn không thích những gì bạn thấy ở đó, thì có khả năng bạn sẽ bị xóa ngay lập tức và bạn thậm chí sẽ không muốn mở email. Thật là tệ nếu điều này xảy ra bởi vì bạn thậm chí không hề có một cơ hội nào để nói chuyện với họ hay có lời nhận xét.
Có một điều quan trọng nữa cẩn nhớ ở đây: Một dòng chủ đề xấu xí có thể gây ra bộ lọc thư rác và dẫn đến kết quả là email của bạn sẽ bị đánh dấu là thư rác. Ở điểm này, bạn đang trả lời một blogger thực sự kiểm tra thư mục rác (nhiều người thì không) và thấy email của bạn thành thực. Dù vậy thì đây cũng không phải là một vị trí tốt.

Đây là một vài mẹo để viết ra một dòng chủ đề tốt:

 • Viết ngắn và đúng trọng tâm
 • Nhắc đến tên trang web nếu có thể
 • Tránh lạm dụng từ in hoa
 • Nhắc đến những thứ đặc biệt về trang web của họ (như là tên)
 • Tránh những thứ như “trao đổi liên kết” hay là “yêu cẩu liên kết”
Đây là môt vài bài viết tốt, có chiều sâu từ Hubspotvà Smart Insights về vấn đề những dòng chủ đề tốt.

Nhắc Đến Điều Gì Đặc Biệt Về Công Việc Của Họ

Điều này thực sự quan trọng nếu bạn muốn chỉ ra rằng bạn không gửi email mẫu giống nhau đến hàng loạt blogger. Nhắc đến điều gì đặc biệt về blogger bạn đang liên hệ hoặc blog của họ có thể thực sự giúp chỉ ra rằng bạn dành thời gian nghiên cứu trước khi gửi email. Điều này cũng cho bạn cơ hôi giới thiệu nôi dung của mình và khái niệm vì sao những blogger nên quan tâm về nó.
Hãy quan sát một vài cách giúp bạn trong việc nhắc đến điều đặc biệt:
 • Nhìn vào chủ đề của những bài viết gần đây
 • Nhìn vào những nhận xét/ hổi đáp mới đây
 • Nhìn vào những bình luận của họ trên bài viết blog
 • Nhìn vào trang giới thiệu của họ về sở thích cá nhân
 • Nhìn vào trang cá nhân của họ trên trang Tvvitter
Tất cả những điều này có thể mang cho bạn những thông tin giá trị về blogger mà bạn có thể đưa vào email một cách tự nhiên. Đây là một ví dụ về những gì thực sự xuất hiện trong một email:
“Tôi để ý rằng những bài viết blog gần đây về những bộ phim hay nhất 2014 cho đến nay. Tôi không thể đồng ý hơn và chắc chắn sẽ đặt NHỮNG ĐẠI GIA PHỐ WALL (The wolf of Wall Street) lên đầu danh sách. Tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn điều liên quan tới LIÊN KẾT. Đây là sự hình dung của những bộ phim doanh thu cao nhất của năm 2014, kèm theo giá và lợi nhuận sản xuất. Tôi nghĩ, bỏi vì những bài viết blog gần đâu và sự thích thú của bạn với điện ảnh, điều này có thể làm bạn hứng thú”
Không mất quá lâu để viết và kết quả của việc quan sát rất nhiều những tiêu đề bài viết được viết bởi blogger bạn liên hệ. Cũng khá khó (có thể là không thể) cho môt phẩn mềm spam email để biên soạn môt điều gì thật đôc nhất và đặc biệt đến blogger, vì vây có khả năng vượt qua kiểm tra spam.

Sử Dụng Chữ Ký Email Hợp Lệ

Đây là môt mẹo nhỏ và không hề tốn thời gian chút nào. Bạn nên chèn chữ kí email hợp lệ ở phía dưới tất cả email tiếp cận của bạn, thường bao gổm:
 • Tên đẩy đủ của bạn
 • Tên công việc của bạn
 • URL của trang web bạn đại diện
 • Số điện thoại của bạn
 • Các tài khoản truyền thông xã hôi (nếu công việc lên quan)
John Smith
Chuyên viên Marketing Online
www.example.com
012345678910
twitter.com/jsmith
Vây bạn có thể có kết quả trông như vây Đây là môt dấu hiệu khác tới môt blogger rằng bạn là môt người đáng tin cây.
Họ có thể đến và kiểm tra trang web, hoạt đông xã hội của bạn hay thậm chí gọi điện cho bạn.
Một lẩn nữa, những người spam không thể làm vậy.

Sử Dụng Địa Chỉ Email Thành Thực

Có một vài tranh cãi về vấn đề này. Một vài SEO tin rằng họ nên luôn luôn sử dụng một địa chỉ email từ khách hàng bạn đại diện hơn là cái bình thường bạn dùng cho công ty SEO của mình. Vậy nếu tôi đang tiếp cận cho Zappos, tôi sẽ sử dụng mỵname@zappos.con hơn là mỵname@distilled.net .
Tranh cãi này có xu hướng xuất phát từ thực tế rằng các SEO có thể bị mang tiếng xấu, ví dụ, nếu một blogger thấy rằng bạn đang email cho họ từ một địa chỉ mail của công ty SEO, điều này có thể tắt chúng ngay.
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của riêng mình, tôi chưa bao giờ có một vấn đề gì về việc sử dụng địa chỉ email Distilled để tiếp cận. Thực tế, đây là môt cách tốt để kiểm tra những gì tôi làm có chất lượng tốt không. Tôi có thể tự hỏi bản thân câu hỏi:

“Tôi có đổng ý với việc tiếp cân đến những blogger này về nôi dung đó, sử dụng tên Distilled?”

Nếu câu trả lời là không, sau đó bạn có thực sự nên tiếp cân trong lẩn đẩu tiên?

Cuối cùng, bạn nên thử bất cứ cái gì hợp với bạn nhất. Nếu tôi được lựa chọn, tôi có thể sẽ sử dụng địa chỉ email khách hàng, nhưng nếu nó không sẵn sàng, tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến việc tiếp cân bằng cách sử dụng địa chỉ email thông thường.
Một điều mà tôi muốn đưa ra lời cảnh báo ở đây là sử dụng nhà cung cấp địa chỉ email miễn phí như Gmail, Hotmail hay Yahoo. Thât không may, rất nhiều kẻ spam cũng lợi dụng những dịch vụ miễn phí này, làm ra dấu hiệu khác nói rằng bạn không phải người đáng tin cây.

Sử Dụng Vị Trí Của Bạn (nếu liên quan)

Những cơ hội sử dụng mẹo này có vẻ khá ít và cách trở, nhưng nếu bạn có cơ hội, điều này thực sự có thể giúp bạn trông tin cậy và phát triển được một mối quan hệ tốt.
Ý tưởng này là bạn liên hệ với một blogger hóa ra cũng ở cùng thành phố với chương trình Client của bạn, hãy nhắc đến điều đó trong email. Điều này thực sự cho phép bạn làm việc ở góc độ địa phương và nói những điều như sau:
“Bởi vì chúng ta cùng ở Seattle, chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này để nói chuyện với blogger địa phương như bạn và cố gắng chia sẻ một số nội dung chúng tôi đang làm việc mà bạn có thể thấy hứng thú.”
Bạn có thể đưa những điều này lên một bước xa hơn và thậm chí là gặp blogger địa phương ăn trưa hay uống cà phê. Không có cách nào tốt hơn để chỉ ra bạn là người thật và đáng tin cậy hơn là mua cho ai đó một cốc cà phê (hay một chiếc bánh cupcake!). Nếu bạn thấy có ít blogger địa phương ở khu vực bạn, thì tổ chức một cuộc gặp mặt địa phương cũng là một cách tốt để xây dựng mối quan hệ đáng tin cây và kéo họ về cùng hội cùng thuyền với bạn.
Theo dõi Email

Theo Dõi

Tôi có lẽ đã xây dựng được nhiều liên kết từ việc theo dõi tất cả các cách tiếp cân nếu bạn không được trả lời lẩn đẩu tiên. Mọi người bân rộn; những blogger nổi tiếng sẽ nhân được rất nhiều email, và ở một thế giới nơi chúng ta có thể kiểm tra tiến trình email, email của bạn có thể bị đẩy xuống rất nhanh và mau chóng bị lãng quên.
Chỉ vì lí do này thôi, rất nên chắc chắn rằng bạn theo dõi tất cả các tiếp cân nếu bạn không nhân được trả lời nào lẩn đẩu tiên. Lợi ích thêm vào ở đây là bạn cũng củng cố được thêm sự thât là bạn đáng tin cây và không phải là một phẩn mềm tự động nhắm đến rất nhiều trang web cùng một lẩn.
Để theo dõi đúng cách, bạn cẩn giữ những tiếp cận của bạn có tổ chức nhất có thể và ghi lại những hổi đáp bạn nhận được. Điều cuối cùng bạn muốn là theo dõi một ai đó mà đã liên kết với bạn rổi!
Có một vài cách để tiếp cận của bạn có tổ chức, khá đa dạng từ bảng tính Excel vô cùng đơn giản đến hệ thống quản lí quan hệ khách hàng hợp nhất hoàn toàn (CRM). Hãy quan sát những lựa chọn sau:

Một bảng tính Excel

Khi bạn bắt đẩu làm việc với xây dựng liên kết, một bảng tính đơn giản sẽ rất có hiệu quả. Mặc dù ở mức độ trung, nó vẫn có thể hoàn thành công việc, nhưng cũng có thể trở nên hơi lớn và cổng kềnh nếu bạn làm việc với nhiều chiến dịch cùng lúc.
Một bảng tính Excel đơn giản có thể trông như thế này:
Sử dụng bảng tính Excel
Thực sự là rất đơn giản. Bạn có thể thêm các cột với những dữ liệu hay thủ tục riêng biệt mà bạn quan tâm đến, nhưng bảng tính sẽ làm việc hộ bạn.
Tuy nhiên, sau khi bạn sử dụng một thời gian, nó có thể trở nên hơi khó để làm việc cùng. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra khi bạn chạy một chiến dịch thứ hai và bạn muốn kết nối với các liên hệ của bạn lẩn nữa? Nó có thể làm việc với hệ thống Excel nâng cao hơn, nhưng sẽ hơi bị rối.

Công Cụ Đặc Biệt Cho Quản Lý Tiếp Cân

Ở điểm này, bạn có lẽ cẩn đẩu tư thêm hệ thống mạnh mẽ và tập trung hơn để quản lí các tiếp cân của bạn. Một vài lựa chọn ở đây là BuzzStream và Raven, những cái mà có lẽ thông dụng nhất với nhiệm vụ này.

Boomerang

Boomerang là một plug-in miễn phí cho Gmail với những đặc tính khá hay mà chúng ta có thể sử dụng để theo dõi các mục tiêu tiếp cận. Khi gửi một email, bạn muốn nói Boomerang gửi email lại cho bạn nếu bạn không nhận được bất kì trả lời nào trong vòng một khoảng thời gian cho sẵn. Nó sẽ trông như thế này:
Sử dụng plugin boomerang miễn phí của google
Trong trường hợp này, nếu người mà tôi email không trả lời trong vòng 2 ngày, Boomerang sẽ gửi một email lại cho tôi. Lúc này, tôi có thể theo dõi họ nhanh chóng và điều tốt nhất là tôi có thể chắc chắn tôi không email đến sai người mà đã trả lời rói.
Kết hợp điều này với những phản hói soạn trước (được vạch ra dưới đây) và bạn có một cách rất nhanh và hiệu quả để theo dõi những mục tiêu liên kết của mình.

Theo Dõi Như Thế Nào

Về phương diện theo dõi mọi người chính xác là như thế nào, lời khuyên của tôi là để các email ngắn gọn và đúng trọng tâm. Bạn đã từng email cho họ một lẩn và vạch ra tất cả chi tiết bạn cẩn, vì vây bạn không cẩn nhắc lại điều đó. Nếu bạn trả lời cùng một email bạn gửi, thì phẩn lớn các chương trình email sẽ thực sự bao gổm cả email gốc dù thế nào đi nữa, vì thế người đó có thể kéo xuống và tìm thấy chúng rất dễ nếu muốn.

Về Vấn Đề Nói Gì, Bất Cứ Điều Gì Đơn Giản Như Thế Này Là Đủ:

Chào John,
Tôi chỉ muốn theo dõi email tôi gửi vài ngày trước (phía dưới) về việc hướng dẫn cuối cùng về backpack mà tôi đã kết hợp vào. Thật là tuyệt vời nếu có thể có thêm một vài phản hổi từ bạn, và xem liệu rằng đây có phải là điều mà bạn muốn chia sẻ với người đọc trên blog của bạn.
Rất mong được nhận lời hổi đáp từ bạn
Cảm ơn!
Paddy

Giải đáp những hồi đáp tiêu cực(Ở đây bạn có thể thêm vào email gốc để họ có thể liện hệ nếu họ không nhớ).

Rất tinh tế và ngắn gọn, nói được những gì bạn cần và cũng rất lịch sự

Tôi thường có xu hướng theo dõi ai đó một lần. Nếu thôi không nhận được phản hồi, tôi có thể sẽ tiếp tục và không liên hệ với họ về chiến dịch này nữa. Nếu bạn theo dõi tiếp, bạn sẽ có nguy cơ làm phiền họ và thực sự phá hủy cơ hội xây dựng mối quan hệ với họ.

 

Giải quyết những hối đáp tiêu cực

Ở một thời điểm nào đó, bạn có lẽ sẽ có những hổi đáp tiêu cực khi tiếp cân. Điều này hoàn toàn bình thường mà bạn không cẩn phải lo lắng. Thực tế, đó có thể là một cơ hội tuyệt với để cam kết với một blogger và nhân được những lời phản hổi sâu hơn từ họ. Trong phẩn này có một số nguyên tắc cẩn nhớ khi giải quyết những hổi đáp tiêu cực.

Luôn hồi đáp – Đừng bỏ qua email

Có thể bạn luôn cảm thấy muốn bỏ qua email và đi tiếp, đặc biệt nếu bạn đặt tất cả trái tim và tâm hổi vào mẩu nội dung mà người đó không hề thích. Nhưng, bỏ qua một hổi đáp nghĩa là bạn đang phá hủy cơ hội xây dựng một mối quan hệ tốt hơn bao giờ hết với người đó.

Họ không có lẽ không thích công trình hiện tại bạn vừa làm xong, nhưng còn về nội dung tiếp theo thì sao? Điều cuối cùng bạn muốn là làm người khác xa lánh để họ thậm chí không buồn nhìn vào công việc tương lai của bạn nữa.

Thu Thập Nhiều Thông Tin Và Phản Hồi Nhiều Nhất Có Thể

Khi đáp trả ai đó, cố gắng thử thu thập một vài phản hổi về việc tại sao họ hứng thú khi liên kết với bạn. Nếu bạn đang quảng bá cho một nội dung, hỏi họ để xem ý kiến của họ về việc điều gì sẽ làm nội dung đó hay hơn. Liệu có cách nào tốt hơn để trình bày thông tin đó? Có những sự thật hay thống kê nào có thể làm nó có giá trị hay hiệu quả hơn không?
Đôi khi vấn đề không nằm ở nội dung. Thay vào đó, blogger có lẽ chỉ không có thời gian để viết bài blog và liên kết đến bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể đề nghị giúp đỡ viết bài để họ không cẩn dành thời gian cho nó.
Cùng lúc đó, bạn có thể hỏi ý kiến của người đó nội dung nào thì vô cùng đòi hỏi trong nghành của họ. Họ có thấy nhu cẩu về điều gì, nhưng không có thời gian để tự tạo dựng?Có một cơ hội tuyệt vời ở đây nếu bạn tìm. Ví dụ, bạn có thể đi đến một thoả thuận mà bạn kết hợp với blooger để tạo ra phẩn nội dung. Bạn tạo ra nội dung mà họ muốn thấy, và họ sử dụng các liên hệ của mình để giúp quảng bá. Kết hợp lại, bạn vừa tạo ra một thứ rất có giá trị trong nghành.
Tương tự, tưởng tượng bạn có một ý tưởng tốt về nôi dung từ họ. Sau đó bạn có thể đi và tạo dựng nó, email lại và chỉ cho họ. Họ có lẽ sẽ dễ tiếp thu hơn rất nhiều lẩn này! Thâm chí còn hơn thế nếu bạn có thể tạo lòng tin cho họ về ý tưởng, có lẽ một đề câp nhỏ hay một liên kết về một nội dung có thể tỏ lòng biết ơn họ lẩn nữa.
Những mẹo nhỏ để tiếp cận hiệu quả

Những mẹo nhỏ để tiếp cận hiệu quả

Mặc dù bạn muốn có thời gian để cá nhân hóa email của mình, có một vài công cụ tốt bạn có thể sử dụng để tăng tốc quá trình mà không ảnh hưởng chất lượng

Boomerang

Tôi đã đề cập đến Boomeranq trước đó, chỉ ra nó có thể là một công cụ tuyệt vời để đảm bảo bạn theo dõi mọi người chỉ bằng việc sử dụng điểm đặc trưng nhỏ này:
Sử dụng boomerang
Đây cũng là một điểm đặc trưng tuyệt vời khác cho phép bạn lên lịch khi nào email được gửi. Việc này rất dễ sử dụng nếu bạn tiếp cân qua múi thời gian khác nhau. Một ví dụ điển hình là nếu bạn ở Seattle và bạn đang tiếp cân một blogger về Ảnh, khi bạn đến phòng làm việc và bắt đẩu email lúc 9h sáng, đây gẩn như là thời điểm kết thúc ngày làm việc ở Anh. Thât không phải là một thời điểm lí tưởng để email cho ai đó.
Vì vây, Boomerang cho phép bạn lên lịch khi nào email được gửi. Một khi bạn cài đặt ứng dụng, một nút nhỏ sẽ xuất hiện trên Gmail:
Khi bạn soạn xong một email và nhấp vào đó, bạn sẽ có d-ropdown như sau:
Các sử dụng boomerang
Từ đây, bạn có thể lên lịch cho email và đảm bảo nó sẽ được gửi đến đúng thời điểm.

Phản Hồi Soạn Trước

Phản hổi soạn trước là một trong những đặc trưng của Gmail Labs (đoc cách để cho phép Labs ởđây)và cho phép bạn nhanh chóng chèn một mẫu viết trước vào một email. Việc này vô cùng dễ vì khá nhiều lí do, một trong số đó là bạn không cẩn phải lo lắng về việc sao chép và dán vào email mỗi lẩn. Thay vào đó, bạn chỉ cẩn lựa chọn phản hổi soạn trước và chèn vào nội dung liên quan:
Phản hồi soạn trước
Việc này cũng rất hữu dụng nếu bạn kết hợp với Boomerang và sử dụng để theo dõi mọi người. Bạn có thể tạo một phản hổi soạn trước để theo dõi những người bạn đã từng email. Sử dụng ví dụ trước đây của chúng tôi, nó sẽ trông như thế này:
Chú ý rằng những phần được in đậm màu vàng là phần mà bạn cá nhân hóa đến
Rapportive
Rapportivelà một plug-in tuyệt vời cho Gmail và Outlook sẽ cho bạn một số thông tin về người mà bạn email.
Đây là một ví dụ Rapportive sẽ trông như thế nào khi tôi cố gửi email đến Rand
Rapportive
Tất cả những thông tin này có thể giúp tôi tìm hiểu nhiều hơn một chút về ông ấy và giúp tôi cá nhân hóa được email gửi đến ông. Ví dụ, ông ấy gẩn đây mới viết bài về một câu chuyện trên bản tin mà tôi biết, tôi cũng bình luân về nó nữa. Điều đó chỉ ra rằng tôi dành thời gian nghiên cứu về ông ấy, hơn là chỉ gửi một email hàng loạt đến nhiều người.
Các bẫy tiếp cận cần tránh

Các bẫy tiếp cận cần tránh

Có một vài lỗi thông thường có thể xảy ra khi bạn xây dựng liên kết. Lỗi xảy ra; đó là điều bình thường miễn là bạn học tập được từ đó. Hi vọng rằng, phẩn này sẽ giúp bạn học hỏi lỗi của những người khác và tránh một số bẫy.
Sử Dụng Phẩn Mềm Email Hàng Loạt
Có rất nhiều nhà cung cấp phẩn mềm cho phép bạn email tới rất nhiều người một lúc.
Đây là một thói quen hợp lệ miễn là mọi người đổng ý nhận tin từ bạn và cũng mong chờ email. Rất nhiều công ty luôn làm vậy với danh sách gửi tin. Tuy nhiên, khi đã nói đến xây dựng liên kết, đây nói chung là một ý tưởng tổi tệ khi sử dụng bất kì loại phẩn mềm nào như vậy.
Đây là một vài lí do:
 • Khó khăn hơn rất nhiều để cá nhân hóa email hàng loạt như vậy
 • Nếu bạn gây ra lỗi, không phải chỉ một người nhận thấy; mà là tất cả
 • Bạn có thể đưa chính mình vào danh sách đen nếu mọi người bắt đẩu báo cáo bạn là spam
 • Bạn có thể phạm pháp nếu bạn gửi email hàng loạt đến những người mà không muốn bị gửi thư theo cách này.
Thêm vào đó, thực tế là bạn đang gây nguy hại không chỉ cho danh tiếng cá nhân, mà còn danh tiếng của trang web bạn đại diện, phá hoại cơ hôi chủ trang web làm việc với những người nhân email trong tương lai.
Mất bao lâu để xây dựng liên kết

Sẽ mất bao lâu để xây dựng liên kết cải thiện xếp hạng trang?

Như đã nhắc ở những phẩn trước về việc đặt mục tiêu, có thể sẽ rất mất thời gian để xây dựng liên kết có ảnh hưởng tích cực đến xếp hạng trang web của bạn. Độ dài thời gian có thể đa dạng và dựa vào một vài yếu tố:
 • Tính cạnh tranh của ngành nói chung
 • Từ khóa mục tiêu có tính cạnh tranh ra sao
 • Hoạt động của đối thủ (ví dụ nếu họ cũng tích cực xây dựng liên kết)
 • Các loại liên kết bạn đang xây dựng
 • Lịch sử và độ mạnh của tên miền
Tất cả những yếu tố này có nghĩa rằng sẽ mất từ vài ngày đến vài tháng trước khi đạt được sự tăng bậc xếp hạng. Điều này cẩn được đặt ra trong mục tiêu và dự đoán của bạn và tất các các bên cẩn nhận thức rằng việc cải thiện ngay lập tức là không thể.
Một dự đoán thực tế cẩn có là bạn sẽ tăng lượng truy cập nếu bạn luôn làm việc để cải thiện trang web, doanh nghiệp và hoạt đông online. Bạn nên thử không nghĩ về xây dựng liên kết như là môt hoạt đông môt lẩn, bởi vì bạn có thể bị thất vọng khi thấy kết quả.ĩhay vào đó, xây dựng liên kết có thể là môt dòng hành đông liên tục cùng với những khởi đẩu khác như tạo nôi dung, dịch vụ khách hàng tuyệt vời và phương tiện truyền thông xã hôi. Kết hợp lại, tất cả các hoạt đông này sẽ dẫn đến tăng lượng truy cập và tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Đó là sự kết hợp và nỗ lực phù hợp với mục tiêu mà có thể làm điều này có cơ hôi xảy ra nhanh hơn.
Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza