Social

Tổng hợp các kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống social cho SEO

Facebook đơn giản hoá việc chọn quảng cáo

Mới đây mạng xã hội Facebook đã quyết định sắp xếp và thay đổi tùy chọn quảng cáo một cách hợp lý hơn. Mang đến một số trải nghiệm mới hơn cho người sử dụng