Mục lục nội dung

Tải ngay tài liệu Page Quality Evaluator Guidelines (tiếng Việt)

Năm 2016 đánh dấu sự thay đổi của Google trong nỗ lực cải thiện chất lượng bảng kết quả tìm kiếm. Kể từ cuốn Ebook hướng dẫn SEO 2008 đến giờ thì đây là tài liệu được cộng đồng SEO mong chờ nhất từ Google. Bộ tài liệu này có bản tiếng Anh và được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn SEO thế giới, tài liệu tiếng Việt được VietMoz biên dịch từ năm 2016 nên có thể sẽ hơi khác 1 chút so với bản cập nhật vào tháng 7 năm 2017 của Google. (Các bạn có thể tham khảo bản tài liệu tiếng Anh tại đây)

Tổng quan về tài liệu hướng dẫn

Giới thiệu về xếp hạng Needs Met

0.6   Từ bỏ nhiệm vụ

Phần 1: Hướng dẫn đánh giá chất lượng trang

1.0    Giới thiệu về đánh giá chất lượng của một trang web (Page Quality Rating)

2.0    Hiểu về webpage và website:

2.1    Những định nghĩa quan trọng

2.2    Mục đích của một trang web?

2.3    Your Money or Your Life (YMYL) Pages

2.4    Hiểu biết về nội dung trang web

2.5    Hiểu website

2.6    Bảo trì Website

2.7    Website uy tín

4.0    Chất lượng trang cao (High)

4.1    Đặc điểm của những trang được đánh giá chất lượng cao

4.3    Cấp độ cao về Chuyên môn/bản quyền/sự tin cậy <Expertise/Authoritativeness/Trustworthiness (E-A-T)>

4.5    Nội dung bổ sung hữu ích

4.6    Thiết kế trang chức năng

4.7    Mức đáp ứng của một website thông tin

4.8    Một website được chăm sóc cẩn thận và duy trì tốt.

4.9    Những ví dụ về các trang web chất lượng cao

5.0    Các trang web chất lượng Tốt Nhất

6.0    Các trang chất lượng thấp

6.6    Examples of Low Quality Pages

7.0    Lowest Quality Pages

7.6    Rất không đáng tin cậy, không bản quyền, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn

7.9    Những ví dụ của trang chất lượng thấp nhất

8.0    Các trang chất lượng trung bình

8.1    Những ví dụ về trang chất lượng trung bình

9.0    Đánh giá chất lượng trang: Những cân nhắc quan trọng

9.2    Ba cân nhắc chất lượng trang hàng đầu

10.3   Xếp hạng cho các trang diễn đàn và thảo luận câu hỏi (Q&A)

11.0   Câu hỏi xung quanh đánh giá chất lượng trang

Phần 2: Tìm hiểu nhu cầu người dùng thiết bị di động

12.0    Tìm hiểu về người dùng di động, truy vấn và kết quả

12.1    Định nghĩa và khái niệm cần chú ý:

12.2    Tìm hiểu về Query – Truy vấn:

12.3    Tác vụ địa điểm (Locale) và vị trí người dùng (User location):

12.4    Truy vấn với địa chỉ cụ thể

12.5    Truy vấn đa nghĩa

12.6    Nghĩa của truy vấn có thể thay đổi theo thời gian

12.7    Tìm hiểu User Intent

12.7.1   Know and Know Simple Queries

12.7.2   Truy vấn Do và Device Actions

12.7.3   Truy vấn Website

12.7.4   Truy vấnVisit-in-Person vàUser Location

12.7.5   Truy vấn đa mục đích

12.8    Tìm hiểu về các ô kết quả tìm kiếm Result Block

12.8.1    Ví dụ ô kết quả tìm kiếm

12.8.2    Ví dụ về Special Content Result Block – Ô nội dung của kết quả tìm kiếm đặc biệt

12.8.3    Ví dụ ô kết quả tìm kiểm của Device Action

12.8.4    Kết quả Device Action hiển thị trong tác vụ đánh giá

12.9    Một số vấn đề khi thực hiện tác vụ đánh giá trên di động

Part 3: Hướng dẫn về Needs Met Rating

13.0.  Đánh giá sử dụng mức độ phù hợp

13.1.  Đánh giá ô kết quả tìm kiếm: Nội dung và trang đích

13.2   Mức độ Fully Meets (FullyM)

13.3   Mức độ phù hợp Highly Meets (HM)

13.4   Mức độ Moderately Meets (MM)

13.5   Mức độ phù hợp Slightly Meets (SM)

13.6   Fails to Meet (FailsM)

14.0   Đánh dấu các kết quả Porn, Foreign Language, Didn’t Load, và Hard to Use

14.1   Đánh dấu Porn

14.2   Mức độ đánh giá đối với các kết quả được đánh giá là Porn

14.3   Báo cáo các hình ảnh vi phạm pháp luật

14.4   Đánh dấu Ngôn ngữ nước ngoài

14.5   Đánh dấu Không thể tải trang

14.6   Đánh dấu cho tác vụ Khó sử dụng

15.0   Mối quan hệ giữa E-A-T và Needs Met

16.0   Đánh giá truy vấn có nhiều cách thông dịch và mục đích khác nhau

16.1   Đánh giá truy vấn có mục đích truy cập website hoặc Visit-in-Person

17.0   Các trường hợp đặc biệt của truy vấn và trang đích

18.0   Đánh giá mức độ phù hợp và sự mới mẻ

19.0   Các truy vấn và kết quả sai lỗi chính tả.

19.1   Các truy vấn sai lỗi chính tả.

19.2   Truy vấn tên riêng

19.3   Gợi ý chính tả ở ô kết quả tìm kiếm

20.0   Các kết quả không phù hợp yêu cầu người dùng của các truy vấn URL

21.0   Truy vấn sản phẩm: mục đích Hành động (Do) và mục đích Thông tin (Information)

22.0   Đánh giá các truy vấn có mục đích Visit-in-Person

Phần 4: Sử dụng platform đánh giá

26.0   Ảnh chụp màn hình của trang Needs Met Task

27.0   Ghi chú về sử dụng giao diện nhu cầu đánh giá cần đạt được (Needs Met Rating)

 

Download tài liệu


Chúc các bạn mạnh khoẻ và SEO on TOP thật nhiều website.

 

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Bài viết liên quan

8 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza