Mục lục nội dung

Thuật ngữ Dynamic keyword in-sertion

thuật ngữ dynamic keyword insertion
Dynamic keyword in-sertion (DKI) là một tính năng được cung cấp bởi Google AdWords , Yahoo Search Marketing, và Trung tâm Quảng cáo của Microsoft cho phép bạn tùy chỉnh một truy vấn tìm kiếm quảng cáo của người tìm kiếm.

Dynamic keyword in-sertion là gì?

Dynamic keyword in-sertion (DKI) là một tính năng được cung cấp bởi Google AdWords, Yahoo Search Marketing, Trung tâm Quảng cáo của Microsoft cho phép bạn tùy chỉnh một truy vấn tìm kiếm quảng cáo của người tìm kiếm.

Dynamic keyword insertion là một tính năng tiên tiến giúp bạn cho người sử dụng những từ khóa quảng cáo phù hợp hơn khi sử dụng một quảng cáo chung chung duy nhất cho nhiều từ khóa. AdWords sẽ chèn các từ khóa riêng vào văn bản quảng cáo để người dùng xem một quảng cáo riêng biệt cho từ khóa tìm kiếm của họ, nếu từ khóa của họ tạo nên một trong những từ khoá của nhóm quảng cáo của bạn.

google adwords dynamic keyword insertion

Dynamic keyword in-sertion cho phép bạn tự động chèn một từ khóa AdWords từ Nhóm Quảng cáo của bạn vào bản sao quảng cáo của bạn, nếu nó có thể ra truy vấn của người tìm kiếm cho một quảng cáo.

Ví dụ như: Nếu bạn có một nhóm quảng cáo cho cửa hàng ghế mà có các từ khóa như:
ghế
ghế da
ghế da tốt nhất
vv…
Với Dynamic keyword in-sertion, bạn có thể chỉ cho những người tìm kiếm ghế các từ “ghế”, những người tìm kiếm cụm từ đó “ghế da.
Với Dynamic keyword in-sertion, tôi có thể chèn từ khoá từ nhóm quảng cáo của tôi được kích hoạt bởi truy vấn của người dùng.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Biên tập: vietmoz.net

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lê Nam là CEO & Founder của VietMoz, anh thành lập VietMoz Academy năm 2012. Với hơn 11 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, anh Nam từng là huấn luyện viên SEO của rất nhiều trang web nổi tiếng như Vietnamnet, Autodaily, CellphoneS, Kidsplaza