Thuật Ngữ GEOGRAPHIC

Geographic là gì?  

Geo Targeting/Geographic là phương pháp xác định vị trí địa lý của khách truy cập trang web và cung cấp các nội dung khác nhau dựa trên vị trí địa lý để khách truy cập có thể tìm được thông tin mà mình mong muốn, chẳng hạn như theo quốc gia, tỉnh, thành phố, quận, huyện… hoặc theo các tiêu chuẩn khác.
 

Thuật Ngữ GEOGRAPHIC

 
Geo Targeting/Geographic được Sử dụng như một phương tiện thực hiện quản lý quyền được chia sẻ dữ liệu tới khách hàng. Đây là một trong những phương pháp quảng cáo mang tính phân khúc người dùng và qua đó các quảng cáo có được tỷ lệ chuyển đổi rất cao.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi