Thuật Ngữ CPA – Cost Per Action

CPA – Cost Per Action là gì?

CPA là viết tắt của Cost Per Action, Còn được gọi là PPA (Pay Per Action) hay CPL (Cost per Lead) hay CPS (Cost per Sales), là một dạng định giá cho quảng cáo trực tuyến, nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động đặc biệt (như thanh toán, chấp nhận một bản đăng ký, hoặc tương tự) kết nối tới nhà quảng cáo.
 

Thuật Ngữ CPA – Cost Per Action

 
Tương ứng nhà quảng cáo cho chương trình mua bán hàng trực tuyến sẽ lựa chọn CPA là con đường tốt nhất để quảng cáo, nhà quảng cáo sẽ chỉ phải chi trả cho nhà xuất bản quảng cáo khi có một hành động yêu cầu từ phía khách hàng được thông qua. Các hoạt động có thể là thanh toán mua một sản phẩm, bản đăng ký được chấp nhận, v.v. (một hoạt động được thông qua nghĩa là hành động đó được xác định rõ bởi nhà quảng cáo). Google cũng đã xác nhập chế độ quảng cáo này vào chương trình Google AdSense nhưng tắt các bản đăng ký cho nó vào tháng 6 năm 2008. Mới đây eBay cũng công bố một chương trình quảng cáo định giá tương tự, được gọi là AdContext.
 

Thuật Ngữ CPA – Cost Per Action

 
CPA có thể được xác định rõ ràng bằng một số đặc điểm khác biệt, phụ thuộc vào nơi quảng cáo trực tuyến được đặt và thanh toán.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.
 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi