Thuật Ngữ CMS

CMS là gì?

Thuật ngữ CMS là viết tắt của hệ thống quản lý nội dung (content management system), là một chương trình máy tính cho phép xuất bảnchỉnh sửa nội dung cũng như là một trung tâm bảo trì giao diện. Đó là hệ thống của quản lý nội dung, bao gồm các thủ tục để quản lý, quy trình làm việc trong hệ thống đó. Các thủ tục này có thể được tạo dựng bởi các bước thủ công hoặc một cách tự động.
 

Thuật Ngữ CMS

 
CMS đã có từ cuối những năm 1990. CMS thường được sử dụng để chạy các trang web, blog. Nhiều trang web của công ty và tiếp thị sử dụng CMS. CMS thường nhằm tránh sự cần thiết cho việc mã hóa nhưng có thể hỗ trợ cho các yếu tố cụ thể hoặc toàn bộ trang.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi