Thuật Ngữ CATEGORY

Category là gì?

 
Thuật ngữ Category được hiểu là những chức năng phân loại và sắp xếp bài viết để có thể dễ dàng điều hướng người dùng tới những nội dung cần tìm hiểu.


Thuật Ngữ CATEGORY


Về bản chất Category nghĩa là một nhóm bao quát nội dung của nó bao gồm các bài viết hoặc các chuyên mục nhỏ tùy thuộc vào cấu trúc của website hay blog đó. Nó giống như những cái cặp giấy và các tờ giấy là những bài viết được chứa ở trong đó. Category có thể được phân cấp, tức là một Category có thể bao gồm nhiều Category nhỏ khác ở trong.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi