Thuật ngữ Hot linking

Hot linking là gì?

Hot linking hoặc trộm cắp băng thông là việc tạo những liên kết trực tiếp đến các tập tin của một trang web của người khác (nội dung, hình ảnh, video, vv) mà chưa được chủ sở hữu của trang web đó cho phép.


Thuật ngữ Hot linking


Khi bạn xem một trang web, bạn đang sử dụng băng thông của trang web đó để hiển thị các tập tin. Từ máy chủ web tính phí dựa trên số lượng dữ liệu chuyển giao, băng thông là một vấn đề. Nếu một trang web là trên băng thông hàng tháng của mình, khi đó người bị đánh cắp băng thông sẽ bị tiêu tốn về kinh tế.


Thuật ngữ Hot linking


Tương tự như việc đánh cắp băng thông bạn hãy tưởng tượng một người lạ ngẫu nhiên cắm vào ổ cắm điện, sử dụng điện của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, và bạn trả tiền cho nó.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi