Google bất ngờ cập nhật Panda 4.0

Thuật toán Google Panda được biết đến là một trong những hình phạt cả Google dành cho các trang web có nội dung chất lượng thấp. Việc cập nhật Panda giúp Google ngăn chặn các trang web có nội dung nghèo nàn nhưng có vị trí hàng đầu trên kết quả tìm kiếm của Google Google.

Mới đây trên Twitter, Matt Cutts trưởng nhóm webspam của Google đã thong báo Google chính thức phát hành phiên bản Panda 4.0

Google Panda 4.0

Matt Cutts cho biết đây được coi là một bản Panda lớn nhất từ trước đến giờ. Nếu thực sự Panda 4.0 là một bản cập nhật lớn nhất theo lời Cutts nói, điều này có nghĩa Google đã có những thay đổi và tác động tới các ngôn ngữ khác nhau với các mức độ khác nhau. Trong ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có tác động khoảng 7,5% của các truy vấn mà người dung thường xuyên có thể nhận thấy.

Dưới đây là lịch sử của các lần cập nhật Panda của Google

 1. Panda Up-date 1.0 , 24 Tháng 2, 2011 (11.8% truy vấn; công bố; tiếng Anh tại Mỹ)
 2. Panda Up-date 2.0 , 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố, triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
 3. Panda Up-date 2.1 , ngày 10 tháng năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 4. Panda Up-date 2.2 , 16 tháng 6 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 5. Panda Up-date 2.3 , ngày 23 tháng bảy năm 2011 (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 6. Panda Up-date 2,4 , 12 Tháng Tám, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh; công bố)
 7. Panda Up-date 2.5 , 28 Tháng Chín 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 8. Panda Up-date 3.0 , 19 Tháng Mười, 2011 (khoảng 2% của các truy vấn, muộn màng xác nhận)
 9. Panda Up-date 3.1 , 18 Tháng Mười Một 2011 (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)
 10. Panda Up-date 3.2 , 18 tháng Giêng, 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 11. Panda Up-date 3.3 , 27 Tháng 2, 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)
 12. Panda Up-date 3,4 , ngày 23 Tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)
 13. Panda Up-date 3.5 , 19 tháng tư năm 2012 (không có sự thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ)
 14. Panda Up-date 3.6 , 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận; cập nhật đầu tiên trong ngày của người khác)
 15. Panda Up-date 3,7 , ngày 09 tháng sáu năm 2012: (1% của các truy vấn; muộn màng công bố)
 16. Panda Up-date 3.8 , 25 Tháng Sáu 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
 17. Panda Up-date 3,9 , ngày 24 tháng 7 năm 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
 18. Panda Up-date 3,91 , 20 Tháng Tám, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; muộn màng công bố)
 19. Panda Up-date 3,92 , Sept 18, 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)
 20. Google Panda Up-date 20 Released, 27 tháng 9 năm 2012 (2.4% truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng)
 21. Panda Up-date 21, 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% truy vấn tiếng Anh tại Mỹ bị ảnh hưởng)
 22. Panda lần thứ 22, Nov. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 0.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 23. Panda lần thứ 23, Dec. 21, 2012 (ảnh hưởng tới 1.3% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 24. Panda Up-date 24, Jan. 22, 2013 (ảnh hưởng tới 1.2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh)
 25. Panda Up-date 25, March . 15, 2013 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm)

Như thường lệ, Google luôn cập nhật Panda trước khi công bố, các con số được đưa ra dựa trên tính toán và thông báo chính thức của Google.

Các bài viết khác về Bộ máy tìm kiếm

Gửi phản hồi