Thuật ngữ Transactional search

Transactional search là gì?

Transactional search là thuật ngữ ám chỉ các truy vấn tìm kiếm của người dùng có bao hàm những từ khóa có liên quan nhiều đến tỷ lệ chuyển đổi trong kinh doanh như: mua, bán, đặt hàng, download… biểu thị ý định mong muốn thực hiện một giao dịch.


Thuật ngữ Transactional search
 
Trong SEO hay Marketing online Transactional search là một trong những yếu tố then chốt để các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh có thể tiếp cận tốt nhất với khách hàng. Đây là yếu tố rất quan trọng để các webmaste tối ưu website cho phù hợp với những truy vấn này để nân cao tỷ lệ chuyển đổi đối với phân khúc người dùng này.


 Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi