Thuật ngữ Navigational search

Navigational search là gì?

Navigational search là thuật ngữ ám chỉ những truy vấn tìm kiếm có định hướng từ trước. Một trong những xu thế truy vấn mà các webmaster muốn tạo dựng trong xuy nghĩ của người dùng, bằng việc tạo dựng nên tên tuổi, thương hiệu hay những địa chỉ quen thuộc cho người dùng.


Thuật ngữ Navigational search
 
Thông thường xu thế truy vấn Navigational search của người dùng ngày càng được các webmaster trú trọng, tuy nhiên việc tạo dựng Navigational search  cho người dùng sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như chất lượng, nguồn tài nguyên, chế độ chăm sóc người dùng…


Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi