Thuật ngữ Link equity

Link equity là gì?

Thuật ngữ Link equity còn gọi là mạng lưới liên kết. Nó là một trong những tiêu chuẩn được dùng để đánh giá giá trị website của công cụ tìm kiếm, thông qua việc tạo dựng của các webmaster cũng tùy thuộc vào chất lượng và số lượng của những liên kết mà website đó được đánh giá cao hay thấp.dựa trên chất lượng và số lượng các inbound link dẫn đến trang. Link equity được chuyền đi giữa các trang thông qua các liên kết. Còn được gọi là link juice.


Thuật ngữ Link equity
 
Trong SEO ngày nay, việc xây dựng Link equity không phải là một công việc đơn giản, việc tạo ra được những mạng lưới liên kết chất lượng mang lại hiệu quả và góp phần làm tăng thứ hạng website trên bảng xếp hạng tìm kiếm đòi hỏi nhiều yếu tố, nhất là đáp ứng được tiêu chuẩn đặt ra của bộ máy để có thể tránh được các thuật toán về liên kết của Google, chưa nói đến việc tạo dựng sự tiện ích cho người dùng trong Link equity.
 
 Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.
 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi