Thuật ngữ Informational search

Informational search là gì?

Informational search là một thuật ngữ nhằm ám chỉ ý định tìm kiếm thông tin của người dùng, là các truy vấn của người dùng đặt ra để tìm kiếm các thông tin trên mạng. Thông tin là tác nhân kích thích mà có ý nghĩa trong một số bối cảnh cho người tìm kiếm. Khi thông tin được nhập vào và được lưu trữ trong máy tính, nó được gọi là dữ liệu.


Thuật ngữ Informational search


Ngày nay việc tìm kiếm thông tin là một trong những việc hà ngày mà hầu như ai cũng phải làm, chính vì thế nên việc xuất hiện các bộ máy tìm kiếm nhằm phục vụ cho người dùng là điều tất yếu. vậy là bạn đã biết tầm quan trọng của Informational search. Nhờ có Informational search mà xuất hiện những bộ máy tìm kiếm như Google…
 
 

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi