Thuật ngữ Duplicate content

Duplicate content là gì?

Thuật ngữ Duplicate content ám chỉ một URL của trang web chứa nội dung trùng lặp hay gần như trùng lặp với một website khác. Việc này thông thường do quá trình tạo dựng nội dung của các webmaster, nhiều khi sao chép nội dung của các website khác mà không chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa không nhiều dẫn đến Duplicate content. Trùng lặp nội dung quá nhiều sẽ hây bất lợi cho thứ hạng tìm kiếm của một trang.


Thuật ngữ Duplicate content
 
Do nạn sao chép nội dung quá nhiều nên ngày nay Google đã ra những thuật toán nhằm hạn chế tối đa vấn nạn Duplicate content và các hình phạt cho những website có nội dung sao chép là rất nặng có khi là biến mất khỏi bảng kết quả tìm kiếm.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi