Thuật Ngữ CONVERSION FORM

Conversion Form là gì?

 
Conversion form là một hình thức mà một trang web được thiết kế để có thể biến người xem các trang web thành khách hàng tiềm năng tương lai cho doanh số bán hàng và dịch vụ.


Thuật Ngữ CONVERSION FORM

 
Conversion form là mẫu form mà bạn dùng để thu thập thông tin về người truy cập trên trang web của bạn. Conversion form chuyển đổi người truy cập thành khách hàng tiềm năng, thu thập các thông tin liên lạc về khách hàng tiềm năng này.
 

Thuật Ngữ CONVERSION FORM

 
Thông thường đối với các webmaster thì việc tối ưu hóa Conversion form là một trong những công việc quan trọng trong công tác bán hàng, việc này thể hiện việc tối ưu website và chăm sóc khách hàng của họ có thành công hay không
 
 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi