Thuật Ngữ Advertiser

Advertiser là gì?


Thuật ngữ Advertiser ám Chỉ những nhà quảng cáo, các doanh nghiệp quảng cáo trên internet (Advertiser thường đi đôi với Publisher)
 

thuật ngữ advertiser
 

Ngoài ra Advertiser là một hình thức truyền thông tiếp thị được sử dụng để khuyến khích, thuyết phục (khán giả, độc giả hay thính giả, đôi khi một nhóm cụ thể) để tiếp tục thực hiện những thao tác khiến tăng cao tỷ lệ chuyển đổi cho các webmaster. Kết quả họ mong muốn đạt được là điều hướng người dùng có tiến tới sử dụng dịch vụ.

 Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi