Thuật Ngữ ANCHOR TEXT

Anchor text là gì?

 
Thuật ngữ Anchor text ám chỉ một đoạn văn bản được tối ưu hoặc không dùng để gắn thuộc tính  liên kết và được người dùng sử dụng để tạo liên kết giữa các website với nhau.
 

thuật ngữ Anchor text

 
Nói một cách khác, đó chính là đoạn văn bản cụ thể mà người dùng nhấp chuột vào. Trên hầu hết các trang web, văn bản này thường là màu xanh đậm và gạch chân, hoặc tím nếu bạn đã truy cập vào liên kết. Anchor text giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được trang đến nói về những gì: Nó mô tả những gì bạn sẽ thấy nếu bạn nhấp chuột vào.
 

thuật ngữ anchor text

 
Trong SEO thì lựa chọn bộ Anchor text là một công đoạn rất quan trọng trong một chiến lược SEO vì Anchor text nó còn phản ánh lĩnh vực và quy mô cho một dự án kinh doanh.

 Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.
 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi