Thuật Ngữ ALT/AL-TERNATIVE TEXT

Alt là gì?

 
Alt là một từ hoặc cụm từ và nó còn là một thẻ dùng để mô tả một hình ảnh trên trang web. Công cụ tìm kiếm chỉ có thể đọc được nội dung trong thẻ ALT của hình ảnh, chứ không thể như con người, có thể nhìn, phân biệt cấu trúc hình ảnh được.
 

Thuật Ngữ ALT/AL-TERNATIVE TEXT

 
Hay có thể nói cách khác, vì một lý do nào đó nội dung của nó sẽ hiển thị trên trình duyệt khi trình duyệt không thể trình bày được hình ảnh. Các SE xem nội dung của thẻ ALT như là anchor text trong trường hợp hình ảnh là một liên kết.
 
 Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Bình chọn bài viết này:

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi