Thuật ngữ Followed link, Nofollowed link.

Followed link, Nofollowed link là gì?

Nofollowed link chúng ta còn hay gọi là Dofollow link, đơn giản đây là một loại liên kết từ các nguồn tài nguyên khác trỏ tới website của ta mà không có chức năng hạn chế bot của các bộ máy tìm kiếm truy cập, không bị gắn thuộc tính “nofollow”.


Thuật ngữ Followed link, Nofollowed link.


Nofollow link cũng là một loại liên kết như Follow link nhưng nó bị gắn trên mình 1 thuộc tính là hạn chế, không khuyến khích sự thâm nhập của bot trong các bộ máy tìm kiếm.


Thuật ngữ Followed link, Nofollowed link.


Trên thực tế trong quá trình làm Offpage trong SEO thì các webmaster vẫn coi trọng các Dofollow link hơn so với Nofollow link.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.
 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi