Thuật ngữ Dynamic keyword in-sertion

Dynamic keyword in-sertion là gì?

Dynamic keyword in-sertion (DKI) là một tính năng được cung cấp bởi Google AdWords, Yahoo Search Marketing, Trung tâm Quảng cáo của Microsoft cho phép bạn tùy chỉnh một truy vấn tìm kiếm quảng cáo của người tìm kiếm.

Dynamic keyword in-sertion là một tính năng tiên tiến giúp bạn cho người sử dụng những từ khóa quảng cáo phù hợp hơn khi sử dụng một quảng cáo chung chung duy nhất cho nhiều từ khóa. AdWords sẽ chèn các từ khóa riêng vào văn bản quảng cáo để người dùng xem một quảng cáo riêng biệt cho từ khóa tìm kiếm của họ, nếu từ khóa của họ tạo nên một trong những từ khoá của nhóm quảng cáo của bạn.


Thuật ngữ Dynamic keyword in-sertion


Dynamic keyword in-sertion cho phép bạn tự động chèn một từ khóa AdWords từ Nhóm Quảng cáo của bạn vào bản sao quảng cáo của bạn, nếu nó có thể ra truy vấn của người tìm kiếm cho một quảng cáo.


Thuật ngữ Dynamic keyword in-sertion


Ví dụ như: Nếu bạn có một nhóm quảng cáo cho cửa hàng ghế mà có các từ khóa như:
ghế
ghế da
ghế da tốt nhất
vv…
Với Dynamic keyword in-sertion, bạn có thể chỉ cho những người tìm kiếm ghế các từ "ghế", những người tìm kiếm cụm từ đó "ghế da.
Với Dynamic keyword in-sertion, tôi có thể chèn từ khoá từ nhóm quảng cáo của tôi được kích hoạt bởi truy vấn của người dùng.
 
Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi