Thuật ngữ Checking in

Checking in là gì?

Checking in là hành động nhập địa điểm hiện tại của bạn hoặc một ai đó vào một “ứng dụng xác định địa điểm” trên các thiết bị di động như Foursquare, để báo cho bạn bè trong mạng xã hội biết vị trí hiện tại của mình.


Thuật ngữ Checking in
 
 
Đối với SEO Social và Marketing thì Checking in là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác điều hướng, phân khúc khách hàng theo khu vực địa lý, dựa trên xu thế sử dụng các thiết bị di động của người dùng.


Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi