Thuật ngữ Black hat

Black hat là gì?


 Black hat ám chỉ các phương pháp kĩ thuật SEO không chính thống được dùng bởi các webmaster, giúp qua mặt công cụ tìm kiếm nhằm tăng thứ hạng trang webThuật ngữ Black hat Cũng là từ dùng để gọi người sử dụng các kỹ thuật này.


Thuật ngữ Black hat
 
Thông thường trường phái Black hat SEO được các webmaster sử dụng trong quá trình làm nội dung cho website hoặc trong cách quảng bá nội dung website đó.

Thuật ngữ Black hat

  Nội dung của website sử dụng trường phái black hat SEO thông thường là:

  •      Nội dung trùng lặp
  •      Nội dung được tạo bởi Spin, không có giá trị
  •      Chèn text ẩn
  •      Nhồi nhét từ khóa…

  Cách quảng bá nội dung:

  •     Spin link ồ ạt
  •     Link ẩn
  •     Chèn link ảnh bừa bãi
  •     Mua bán liên kết quá nhiều…


Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi