Thuật ngữ Auto discovery

Auto discovery là gì?


Auto discovery là quá trình một “công cụ tìm kiếm” hay một “phần mềm duyệt web” tự động truy tìm một nguồn tin bằng cách đi theo những đường liên kết được cung cấp trong các thẻ của trang web đó.


Thuật ngữ Auto discovery
 

 Trên thực tế thì Auto discovery đóng vai trò rất quan trọng trong SEO, vai trò tối quan trong quá trình truyền tải các dữ liệu của các website đến với người dùng. 

Tuy nhiên không phải bất kỳ website nào cũng có những cấu trúc như nhau, có những cấu trúc hỗ trợ rất tốt cho quá trình auto discovery, còn một số thì lại gây khó khăn, cản trở quá trình này có nghĩa là những dữ liệu họ muốn đến được với khách hàng cũng bị hạn chế, theo đó nó gây ra những khó khăn nhất định trong việc SEO website đó.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.
 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi