Thuật Ngữ METADATA

Metadata là gì?  

Metadata là dạng siêu dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu, Metadata là các dạng hiển thị khác nhau của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Metadata bao gồm một tập hợp các phần tử thiết yếu để mô tả 1 nguồn thông tin. Là dữ liệu mà trang web của bạn đề cập đến cho công cụ tìm kiếm biết

Thuật Ngữ METADATA
 
Metadata bao gồm những thông tin:
  • Cấu trúc của dữ liệu
  • Thuật toán sử dụng để tổng hợp dữ liệu


Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

 

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi