Thuật Ngữ DIRECTORY

Directory là gì?

Directory là một dạng giao thức được thiết kế trên giao thức Internet. Directory là một tập hợp các đối tượng có các thuộc tính hay đặc điểm tương tự và được sắp xếp theo lôgic thành nhiều cấp bậc. Ví dụ thường thấy nhất là danh bạ điện thoại. Trong đó, mỗi cá nhân hay tổ chức được xấp xếp theo thứ tự tên và có các thuộc tính là địa chỉ và số điện thoại. Vì mẫu cấu trúc một thư mục tương đối đơn giản nên nó cũng thường được dùng để xác nhận người sử dụng các hệ thống thông tin.


Thuật Ngữ DIRECTORY
 
Directory nghĩa là thư mục web, là một trang web có chứa danh sách website, blog. Các directory thường được xếp hạng bằng sự phổ biến của chúng và sắp xếp theo từng chủ đề hoặc thể loại. Bạn nên thêm website của bạn vào các thư mục web, nó sẽ giúp tạo ra nhiều lượt truy cập đến website của bạn, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu.

Mời các bạn click thuật ngữ SEO để tìm hiểu thêm về các thuật ngữ khác trong SEO.

Các bài viết khác về Thuật ngữ SEO

Gửi phản hồi