Thiết bị di động – Tương lai của thị trường tìm kiếm Mỹ

Theo thống kê thị trường người dùng Mỹ vào quý 4, thì tăng trưởng thị phần người dùng tìm kiếm trên máy vi tính đã ở dưới mức tăng trưởng sàn và đang tăng trưởng âm. Trong khi đó, thị phần người dùng tìm kiếm trên điện thoại di động (cụ thể là smartphone) và máy tính bẳng (tablet) đang tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng mức tăng trưởng của 2 thị phần này đang đạt 45%.

 
Chúng ta có thể so sánh sự tăng trưởng này với số liệu về thị phần thiêt bị tìm kiếm được sử dụng tại Mỹ cùng kỳ năm ngoái: Quý 3 – 2013:
 
Như vậy, chúng ta có thể thấy, mặc dù tăng trưởng âm nhưng hiện tại, thị phần người dùng tìm kiếm sử dụng máy vi tính vẫn đang dẫn đầu về thị phần người dùng sử dụng.  Dữ liệu này có thể khá khác với những gì mà Google đã công bố vào đầu tháng 5 vừa rồi, rằng hiện tại, lượng người dùng sử dụng thiết bị di động để tìm kiếm đang dần nhiều hơn thiết máy vi tính.
(Xem thêm tại bài viết: 
Người dùng đã sử dụng thiết bị di động nhiều hơn máy tính)
 
Sự khác biệt này đang được giải thích rằng dữ liệu của comStore không chỉ có mỗi dữ liệu của người dùng Google, và comStore còn sử dụng dữ liệu của rất nhiều các công cụ tìm kiếm khác như Bing, Yahoo, Ask và AOL,… Và Google chỉ chiếm khoảng 60% thị phần người dùng sử dụng công công cụ tìm kiếm tại Mỹ.

Các bài viết khác về Tin tức quốc tế

Gửi phản hồi