Sự thay đổi nhỏ của Search Console cuổi tháng 9: Temporarily hide


 

Theo nguồn tin từ searchengineland.com, vào ngày 30/09/2015 vừa qua, Google đã lặng lẽ thay đổi nội dung cùng với tên gọi của công cụ xóa url từ trong các chỉ mục của Google: Công cụ Xóa URL trong phần Chỉ mục của Google.
Với sự thay đổi này, Công cụ xóa URL của Google giờ đây sẽ được gọi với một tên gọi khác: Công cụ ẩn tạm thời URL.

Bạn có thể thấy rõ sự thay đổi này qua 2 ảnh chụp màn hỉnh của 2 phiên bản cũ và mới dưới đây:

Phiên bản cũ:

Phiên bản mới:

Được biết, sự thay đổi này đã không làm thay đổi giao thức xóa nội dung (URL) khỏi chỉ mục của công cụ tìm kiếm, cũng như không có bất kỳ sự thay đổi nào về thời gian mà một URL sẽ được xóa khỏi SERP.

Nguyên nhân của sự thay đổi này được cho rằng xuát phát từ việc công cụ tìm kiếm lo sợ sẽ làm webmasters – các quản trị viên website lo lắng khi sử dụng tính năng này của Google. Và việc thay đổi tên gọi sang "tạm thời" như vậy sẽ có thể khiến cho các webmaster sử dụng tính năng này một cách tích cực hơn.

Ngoài ra, việc thay đổi như vậy cũng loại bỏ sự hiểu sai về việc công cụ này sẽ loại bỏ vĩnh viễn một đường dẫn khỏi chỉ mục của Google. Đây là điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra, và bằng cách làm rõ như vậy. Google đã có thể một mũi tên bắn trúng 2 đích.

Các bài viết khác về Bộ máy tìm kiếm

Gửi phản hồi